Xe ô tô

Điều chuyển các tuyến ở bến Lương Yên về 3 bến xe

“Phương án Sở GTVT Hà Nội đưa ra, sẽ điều chuyển một phần về bến xe Gia Lâm, một phần về bến xe Nước Ngầm và một phần về bến xe Yên Nghĩa. Phương án này đã được Sở GTVT trình UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt”, ông Vũ Văn Viện cho biết. 

Sở GTVT Hà Nội đang chờ chỉ đạo từ UBND TP Hà Nội, sau đó mới có phương án cụ thể, doanh nghiệp nào về bến xe Gia Lâm, doanh nghiệp nào về bến xe Nước Ngầm và đơn vị nào về bến xe Yên Nghĩa.  Tuy nhiên, việc điều chuyển sẽ theo quy hoạch mạng lưới vận tải khách liên tỉnh đã được Bộ GTVT phê duyệt. 

Ngân Tuyền (ANTĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button