Tài chính

Giá cà phê trong nước đạt ngưỡng kỷ lục trong tháng 8

Trong tháng 8, giá cà phê robusta trên thế giới và trong nước tăng mạnh và thiết lập mặt bằng giá mới. Đặc biệt, ở thị trường trong nước ghi nhận mức giá cao kỷ lục.

Thời tiết khô hạn tại Brazil, nguồn cung hạn chế từ Việt Nam, giá cước phí vẫn ở mức cao và các nền kinh tế lớn tăng trưởng trên mức kỳ vọng là những yếu tố tác động tích cực lên thị trường cà phê thế giới. 

Trong khi đó, giá cà phê arabica giảm, Brazil bước vào vụ thu hoạch mới năm nay.

</p> <p class="">Cụ thể, trên sàn giao dịch London, ngày 28/<span>8</span>, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 9/2021 và tháng 11/2021 tăng lần lượt 6,7% và 6,2% so với ngày 30/7/2021, lên mức 2.012 USD/tấn và 2.018 USD/tấn.</p> <p class="">Trong khi đó, trên sàn giao dịch New York, ngày 28/<span>8</span>, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2021 và tháng 11/2021 cùng giảm 3,6% so với ngày 30/7/2021, xuống mức 189,5 <span>US cent/pound</span> và 192,2 <span>US cent/pound.</span></p> <p class="">Việc giá cà phê thế giới tăng mạnh trong tháng 8 đã giúp giá ở thị trường nội địa tăng theo và ghi nhận mức cao kỷ lục. </p> <p class="">Ngày 28/<span>8</span>, giá cà phê <span>robusta</span> trong nước tăng từ 6,6 – 6,8% so với ngày 30/<span>7</span>, lên mức 39.000 – 40.200 đồng/kg. Tại cảng khu vực <span>TP HCM</span>, giá cà phê tăng 4,6% so với ngày 30/<span>7</span>, lên 40.700 đồng/kg.</p> <p class="">Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá cà phê <span>robusta</span> thế giới sẽ tiếp tục được hỗ trợ từ nguồn cung hạn chế, giá cước phí ở mức cao. Tuy nhiên, thời tiết của <span>Brazil</span> được có thể xuất hiện mưa rải rác từ đầu tháng 9/2021 sẽ hạn chế đà tăng giá của mặt hàng này.</p> <p class="">Về dài hạn, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự kiến tồn kho cuối vụ của <span>Brazil</span> ở mức thấp nhất kể từ năm 1960 và dự trữ cà phê nhân của Mỹ giảm 18% so với một năm trước đó.</p> <p class="">Nhờ đó, giá cà phê sẽ tiếp tục phục hồi do nhu cầu tăng cao trong khi sản lượng giảm do chịu tác động của thời tiết cực đoan tại một số quốc gia sản xuất lớn. </p> <p class="">ICO đã nâng dự báo tiêu thụ cà phê thế giới lên mức 167,6 triệu bao trong niên vụ 2020-2021, tăng 2% so với 164,4 triệu bao của niên vụ 2019 – 2020. Do đó, thặng dư cà phê thế giới trong niên vụ 2020-2021 dự kiến sẽ giảm xuống còn 2 triệu bao so với 4,5 triệu bao trong niên vụ trước đó.</p> <p><!--Thu Sep 09 2021 08:22:50 GMT+0700 (Giờ Đông Dương) -- -- Thu Sep 09 2021 08:22:50 GMT+0700 (Giờ Đông Dương)--> </div> </div><!-- .entry-content /--> <div id="post-extra-info"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="single-post-meta" class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span><div class="tie-alignright"><span class="meta-comment tie-icon meta-item fa-before">0</span><span class="meta-views meta-item "><span class="tie-icon-fire" aria-hidden="true"></span> 2 </span><span class="meta-reading-time meta-item"><span class="tie-icon-bookmark" aria-hidden="true"></span> 2 minutes read</span> </div></div><!-- .post-meta --> <div id="share-buttons-top" class="share-buttons share-buttons-top"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://dailysuzuki.com.vn/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Gi%C3%A1%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%91%E1%BA%A1t%20ng%C6%B0%E1%BB%A1ng%20k%E1%BB%B7%20l%E1%BB%A5c%20trong%20th%C3%A1ng%208&url=https://dailysuzuki.com.vn/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://dailysuzuki.com.vn/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8/&title=Gi%C3%A1%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%91%E1%BA%A1t%20ng%C6%B0%E1%BB%A1ng%20k%E1%BB%B7%20l%E1%BB%A5c%20trong%20th%C3%A1ng%208" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn " data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="screen-reader-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://dailysuzuki.com.vn/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8/&description=Gi%C3%A1%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%91%E1%BA%A1t%20ng%C6%B0%E1%BB%A1ng%20k%E1%BB%B7%20l%E1%BB%A5c%20trong%20th%C3%A1ng%208&media=" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn " data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="screen-reader-text">Pinterest</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <script id="tie-schema-json" type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2021-09-09T09:04:37+07:00","datePublished":"2021-09-09T09:04:37+07:00","dateModified":"2021-09-09T09:04:37+07:00","headline":"Gi\u00e1 c\u00e0 ph\u00ea trong n\u01b0\u1edbc \u0111\u1ea1t ng\u01b0\u1ee1ng k\u1ef7 l\u1ee5c trong th\u00e1ng 8","name":"Gi\u00e1 c\u00e0 ph\u00ea trong n\u01b0\u1edbc \u0111\u1ea1t ng\u01b0\u1ee1ng k\u1ef7 l\u1ee5c trong th\u00e1ng 8","keywords":[],"url":"https:\/\/dailysuzuki.com.vn\/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8\/","description":"Trong th\u00e1ng 8, gi\u00e1 c\u00e0 ph\u00ea robusta tr\u00ean th\u1ebf gi\u1edbi v\u00e0 trong n\u01b0\u1edbc t\u0103ng m\u1ea1nh v\u00e0 thi\u1ebft l\u1eadp m\u1eb7t b\u1eb1ng gi\u00e1 m\u1edbi. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, \u1edf th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng trong n\u01b0\u1edbc ghi nh\u1eadn m\u1ee9c gi\u00e1 cao k\u1ef7 l\u1ee5c. Th\u1eddi ti\u1ebft kh\u00f4 h\u1ea1n t\u1ea1i Brazil, ngu\u1ed3","copyrightYear":"2021","articleSection":"T\u00e0i ch\u00ednh","articleBody":"Trong th\u00e1ng 8, gi\u00e1 c\u00e0 ph\u00ea robusta tr\u00ean th\u1ebf gi\u1edbi v\u00e0 trong n\u01b0\u1edbc t\u0103ng m\u1ea1nh v\u00e0 thi\u1ebft l\u1eadp m\u1eb7t b\u1eb1ng gi\u00e1 m\u1edbi. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, \u1edf th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng trong n\u01b0\u1edbc ghi nh\u1eadn m\u1ee9c gi\u00e1 cao k\u1ef7 l\u1ee5c.\n Th\u1eddi ti\u1ebft kh\u00f4 h\u1ea1n t\u1ea1i Brazil, ngu\u1ed3n cung h\u1ea1n ch\u1ebf t\u1eeb Vi\u1ec7t Nam, gi\u00e1 c\u01b0\u1edbc ph\u00ed v\u1eabn \u1edf m\u1ee9c cao v\u00e0 c\u00e1c n\u1ec1n kinh t\u1ebf l\u1edbn t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng tr\u00ean m\u1ee9c k\u1ef3 v\u1ecdng l\u00e0 nh\u1eefng y\u1ebfu t\u1ed1 t\u00e1c \u0111\u1ed9ng t\u00edch c\u1ef1c l\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng c\u00e0 ph\u00ea th\u1ebf gi\u1edbi.\u00a0Trong khi \u0111\u00f3, gi\u00e1 c\u00e0 ph\u00ea arabica gi\u1ea3m, Brazil b\u01b0\u1edbc v\u00e0o v\u1ee5 thu ho\u1ea1ch m\u1edbi n\u0103m nay.C\u1ee5 th\u1ec3, tr\u00ean s\u00e0n giao d\u1ecbch London, ng\u00e0y 28\/8, gi\u00e1 c\u00e0 ph\u00ea giao k\u1ef3 h\u1ea1n th\u00e1ng 9\/2021 v\u00e0 th\u00e1ng 11\/2021 t\u0103ng l\u1ea7n l\u01b0\u1ee3t 6,7% v\u00e0 6,2% so v\u1edbi ng\u00e0y 30\/7\/2021, l\u00ean m\u1ee9c 2.012 USD\/t\u1ea5n v\u00e0 2.018 USD\/t\u1ea5n.Trong khi \u0111\u00f3, tr\u00ean s\u00e0n giao d\u1ecbch New York, ng\u00e0y 28\/8, gi\u00e1 c\u00e0 ph\u00ea arabica giao k\u1ef3 h\u1ea1n th\u00e1ng 9\/2021 v\u00e0 th\u00e1ng 11\/2021 c\u00f9ng gi\u1ea3m 3,6% so v\u1edbi ng\u00e0y 30\/7\/2021, xu\u1ed1ng m\u1ee9c 189,5 US cent\/pound v\u00e0 192,2 US cent\/pound.Vi\u1ec7c gi\u00e1 c\u00e0 ph\u00ea th\u1ebf gi\u1edbi t\u0103ng m\u1ea1nh trong th\u00e1ng 8 \u0111\u00e3 gi\u00fap gi\u00e1 \u1edf th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng n\u1ed9i \u0111\u1ecba t\u0103ng theo v\u00e0 ghi nh\u1eadn m\u1ee9c cao k\u1ef7 l\u1ee5c.\u00a0Ng\u00e0y 28\/8, gi\u00e1 c\u00e0 ph\u00ea robusta trong n\u01b0\u1edbc t\u0103ng t\u1eeb 6,6 \u2013 6,8% so v\u1edbi ng\u00e0y 30\/7, l\u00ean m\u1ee9c 39.000 \u2013 40.200 \u0111\u1ed3ng\/kg. T\u1ea1i c\u1ea3ng khu v\u1ef1c TP HCM, gi\u00e1 c\u00e0 ph\u00ea t\u0103ng 4,6% so v\u1edbi ng\u00e0y 30\/7, l\u00ean 40.700 \u0111\u1ed3ng\/kg.C\u1ee5c Xu\u1ea5t nh\u1eadp kh\u1ea9u d\u1ef1 b\u00e1o gi\u00e1 c\u00e0 ph\u00ea robusta th\u1ebf gi\u1edbi s\u1ebd ti\u1ebfp t\u1ee5c \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ed7 tr\u1ee3 t\u1eeb ngu\u1ed3n cung h\u1ea1n ch\u1ebf, gi\u00e1 c\u01b0\u1edbc ph\u00ed \u1edf m\u1ee9c cao. Tuy nhi\u00ean, th\u1eddi ti\u1ebft c\u1ee7a Brazil \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00f3 th\u1ec3 xu\u1ea5t hi\u1ec7n m\u01b0a r\u1ea3i r\u00e1c t\u1eeb \u0111\u1ea7u th\u00e1ng 9\/2021 s\u1ebd h\u1ea1n ch\u1ebf \u0111\u00e0 t\u0103ng gi\u00e1 c\u1ee7a m\u1eb7t h\u00e0ng n\u00e0y.V\u1ec1 d\u00e0i h\u1ea1n, theo B\u1ed9 N\u00f4ng nghi\u1ec7p M\u1ef9 (USDA) d\u1ef1 ki\u1ebfn t\u1ed3n kho cu\u1ed1i v\u1ee5 c\u1ee7a Brazil \u1edf m\u1ee9c th\u1ea5p nh\u1ea5t k\u1ec3 t\u1eeb n\u0103m 1960 v\u00e0 d\u1ef1 tr\u1eef c\u00e0 ph\u00ea nh\u00e2n c\u1ee7a M\u1ef9 gi\u1ea3m 18% so v\u1edbi m\u1ed9t n\u0103m tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3.Nh\u1edd \u0111\u00f3, gi\u00e1 c\u00e0 ph\u00ea s\u1ebd ti\u1ebfp t\u1ee5c ph\u1ee5c h\u1ed3i do nhu c\u1ea7u t\u0103ng cao trong khi s\u1ea3n l\u01b0\u1ee3ng gi\u1ea3m do ch\u1ecbu t\u00e1c \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a th\u1eddi ti\u1ebft c\u1ef1c \u0111oan t\u1ea1i m\u1ed9t s\u1ed1 qu\u1ed1c gia s\u1ea3n xu\u1ea5t l\u1edbn.\u00a0ICO \u0111\u00e3 n\u00e2ng d\u1ef1 b\u00e1o ti\u00eau th\u1ee5 c\u00e0 ph\u00ea th\u1ebf gi\u1edbi l\u00ean m\u1ee9c 167,6 tri\u1ec7u bao trong ni\u00ean v\u1ee5 2020-2021, t\u0103ng 2% so v\u1edbi 164,4 tri\u1ec7u bao c\u1ee7a ni\u00ean v\u1ee5 2019 - 2020. Do \u0111\u00f3, th\u1eb7ng d\u01b0 c\u00e0 ph\u00ea th\u1ebf gi\u1edbi trong ni\u00ean v\u1ee5 2020-2021 d\u1ef1 ki\u1ebfn s\u1ebd gi\u1ea3m xu\u1ed1ng c\u00f2n 2 tri\u1ec7u bao so v\u1edbi 4,5 tri\u1ec7u bao trong ni\u00ean v\u1ee5 tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3.\n \r\n","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Tin t\u1ee9c Xe \u00f4 t\u00f4 Suzuki","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/dailysuzuki.com.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/LOGO-100.jpg"},"sameAs":["#","#","#","#"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/dailysuzuki.com.vn\/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8\/","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"adminsz","url":"https:\/\/dailysuzuki.com.vn\/author\/adminsz\/"}}</script> <div id="share-buttons-bottom" class="share-buttons share-buttons-bottom"> <div class="share-links icons-only"> <div class="share-title"> <span class="tie-icon-share" aria-hidden="true"></span> <span> Share</span> </div> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://dailysuzuki.com.vn/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Gi%C3%A1%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%91%E1%BA%A1t%20ng%C6%B0%E1%BB%A1ng%20k%E1%BB%B7%20l%E1%BB%A5c%20trong%20th%C3%A1ng%208&url=https://dailysuzuki.com.vn/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://dailysuzuki.com.vn/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8/&title=Gi%C3%A1%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%91%E1%BA%A1t%20ng%C6%B0%E1%BB%A1ng%20k%E1%BB%B7%20l%E1%BB%A5c%20trong%20th%C3%A1ng%208" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn " data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="screen-reader-text">LinkedIn</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </article><!-- #the-post /--> <div class="post-components"> <div class="prev-next-post-nav container-wrapper media-overlay"> <div class="tie-col-xs-6 prev-post"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/nguoi-dan-don-dap-tra-lai-ve-tau-duong-sat-doi-quy-dinh-hoan-ve/" style="background-image: url()" class="post-thumb" rel="prev"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span> </div> </div> </a> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/nguoi-dan-don-dap-tra-lai-ve-tau-duong-sat-doi-quy-dinh-hoan-ve/" rel="prev"> <h3 class="post-title">Người dân dồn dập trả lại vé tàu, đường sắt đổi quy định hoàn vé</h3> </a> </div> <div class="tie-col-xs-6 next-post"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/nissan-tung-goi-khuyen-mai-khung-trong-thang-9/" style="background-image: url()" class="post-thumb" rel="next"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span> </div> </div> </a> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/nissan-tung-goi-khuyen-mai-khung-trong-thang-9/" rel="next"> <h3 class="post-title">Nissan tung gói khuyến mại khủng trong tháng 9</h3> </a> </div> </div><!-- .prev-next-post-nav /--> <div id="related-posts" class="container-wrapper"> <div class="mag-box-title the-global-title"> <h3>Related Articles</h3> </div> <div class="related-posts-list"> <div class="related-item"> <h3 class="post-title"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/cac-ngan-hang-va-thi-truong-cho-den-dong-loat-giam-2/">Các ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt giảm</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <h3 class="post-title"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/thu-dau-mot-cua-binh-duong-tro-lai-binh-thuong-moi-vao-ngay-mai-tp-hcm-nha-trang-cung-dan-mo-lai-mot-so-dich-vu/">Thủ Dầu Một của Bình Dương trở lại ‘bình thường mới’ vào ngày mai, TP HCM, Nha Trang cũng dần mở lại một số dịch vụ</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <h3 class="post-title"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/nhung-thach-thuc-cho-don-tan-chu-tich-vietinbank/">Những thách thức chờ đón tân Chủ tịch VietinBank</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <h3 class="post-title"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/tim-du-moi-cach-nhung-chua-the-giai-quyet-duoc-tinh-trang-nghen-mang-khi-luong-nguoi-dung-tang-dot-bien/">Tìm đủ mọi cách nhưng chưa thể giải quyết được tình trạng nghẽn mạng khi lượng người dùng tăng đột biến</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> </div><!-- .related-posts-list /--> </div><!-- #related-posts /--> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="add-comment-block" class="container-wrapper"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title the-global-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://dailysuzuki.com.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='54167' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #add-comment-block /--> </div><!-- .comments-area --> </div><!-- .post-components /--> </div><!-- .main-content --> <div id="check-also-box" class="container-wrapper check-also-right"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Check Also</div> <a href="#" id="check-also-close" class="remove"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> </div> <div class="widget"> <ul class="posts-list-items"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/nestle-hua-rot-them-130-trieu-usd-vao-viet-nam-xay-dung-nha-may-decaf-tri-an-co-quy-mo-lon-nhat/">Nestlé hứa rót thêm 130 triệu USD vào Việt Nam, xây dựng nhà máy decaf Trị An có quy mô lớn nhất</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/ra-mat-phien-ban-moi-bt-50-gia-khoi-diem-659-trieu-dong/">Ra mắt phiên bản mới BT-50, giá khởi điểm 659 triệu đồng</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/on-dinh-voi-tat-ca-loai/">Ổn định với tất cả loại</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/bat-ngo-tang-manh-vuot-nguong-5-500-nhan-dan-te-tan/">Bất ngờ tăng mạnh, vượt ngưỡng 5.500 nhân dân tệ/tấn</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> </ul><!-- .related-posts-list /--> </div> </div><!-- #related-posts /--> <aside class="sidebar tie-col-md-4 tie-col-xs-12 normal-side is-sticky" aria-label="Primary Sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="posts-list-widget-3" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài viết mới nhất<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-wrapper"><div class="widget-posts-list-container posts-list-half-posts" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/cac-ngan-hang-va-thi-truong-cho-den-dong-loat-giam-2/">Các ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt giảm</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/bmw-3-series-giam-gia-manh-tai-viet-nam-cao-nhat-toi-130-trieu-gan-cham-gia-doi-thu-mercedes-benz-c-class/">BMW 3-Series giảm giá mạnh tại Việt Nam: Cao nhất tới 130 triệu, gần chạm giá đối thủ Mercedes-Benz C-Class</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/thu-dau-mot-cua-binh-duong-tro-lai-binh-thuong-moi-vao-ngay-mai-tp-hcm-nha-trang-cung-dan-mo-lai-mot-so-dich-vu/">Thủ Dầu Một của Bình Dương trở lại ‘bình thường mới’ vào ngày mai, TP HCM, Nha Trang cũng dần mở lại một số dịch vụ</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/tau-petrolimex-14-da-dam-tau-hai-thanh-26/">Tàu Petrolimex 14 đã đâm tàu Hải Thành 26</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> </ul></div></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--><div id="block-2" class="container-wrapper widget widget_block widget_categories"><ul class="wp-block-categories-list wp-block-categories"> <li class="cat-item cat-item-60"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/aji-new-car/" title="Thời gian gần đây trên cộng đồng mạng internet các kênh phổ biến về review xe đã nổi lên 1 cô gái người Thái Lan đầy quyến rũ tuy không được đẹp cho lắm :)) nhưng cô ấy cũng rất nhiệt tình review xe để lộ và hở những phần không cần thiết để thu hút phái nam đó chính là kênh youtube AJI NEW CAR Family Tính tới thời điểm tháng 10 năm 2021 kênh AJI NEW CAR Family đã có 89.9 ngàn người đăng ký với chất giọng tiếng thái véo von và Thông tin của Aji new car family Gọi để được giải đáp thắc mắc và đặt chỗ theo số 098 555 1558 ID line: 098 555 1558 FB: Jjr Janejirashop Xem thêm nhiều clip hay ho của mình tại 💋 https://onlyfans.com/u135161139 danh sách hỗ trợ https://www.patreon.com/AJINEWCARFAMILY Để kênh mới https://youtube.com/channel/UCUc2XMInyJn1vkYje_qzA4A liên hệ làm việc ☎️ 0985551558 line: 0985551558 FB: Jjr Janejirashop Trong Việt Nam mình, giới xe có rất nhiều kênh Youtube khác nhau. Không chỉ chia sẻ về những chiếc xe mới mà còn chia sẻ với anh em nhiều video bổ ích như: trải nghiệm xe, chia sẻ mua xe, cách chạy xe, chơi xe,... Ở bài viết này, mình sẽ chia sẻ với anh em 10 kênh Youtube nổi bật, bởi vì nhiều kênh quá nên mình không thể nào đưa lên hết được. Anh em thường xem kênh nào?Một số video clip review của cô gái này Suzuki Bình Dương">Aji New Car</a> </li> <li class="cat-item cat-item-55"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/video-clip/cooking/">Cooking</a> </li> <li class="cat-item cat-item-62"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/video-clip/doremon-monfansub/">Doremon – monfansub</a> </li> <li class="cat-item cat-item-63"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/larva-tuba/">Larva Tuba</a> </li> <li class="cat-item cat-item-46"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/cong-nghe/mobile/">Mobile</a> </li> <li class="cat-item cat-item-38"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/review-xe/">Review xe</a> </li> <li class="cat-item cat-item-61"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/san-pham-suzuki/">Sản phẩm Suzuki</a> </li> <li class="cat-item cat-item-39"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/tai-chinh/">Tài chính</a> </li> <li class="cat-item cat-item-53"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/video-clip/">Video clip</a> </li> <li class="cat-item cat-item-36"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/xe-may/">Xe máy</a> </li> <li class="cat-item cat-item-35"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/xe-o-to/">Xe ô tô</a> </li> <li class="cat-item cat-item-57"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/suzuki/xe-o-to-suzuki/">Xe ô tô suzuki</a> </li> </ul><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--><div id="posts-list-widget-7" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Recent Posts<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-wrapper"><div class="widget-posts-list-container" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/tuyen-tap-doremon-moi-nhat-2021-cho-be/">TUYỂN TẬP DOREMON MỚI NHẤT 2021 CHO BÉ</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">15/10/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/cac-ngan-hang-va-thi-truong-cho-den-dong-loat-giam-2/">Các ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt giảm</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/bmw-3-series-giam-gia-manh-tai-viet-nam-cao-nhat-toi-130-trieu-gan-cham-gia-doi-thu-mercedes-benz-c-class/">BMW 3-Series giảm giá mạnh tại Việt Nam: Cao nhất tới 130 triệu, gần chạm giá đối thủ Mercedes-Benz C-Class</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/thu-dau-mot-cua-binh-duong-tro-lai-binh-thuong-moi-vao-ngay-mai-tp-hcm-nha-trang-cung-dan-mo-lai-mot-so-dich-vu/">Thủ Dầu Một của Bình Dương trở lại ‘bình thường mới’ vào ngày mai, TP HCM, Nha Trang cũng dần mở lại một số dịch vụ</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/tau-petrolimex-14-da-dam-tau-hai-thanh-26/">Tàu Petrolimex 14 đã đâm tàu Hải Thành 26</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> </ul></div></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- .sidebar /--> </div><!-- .main-content-row /--></div><!-- #content /--> <footer id="footer" class="site-footer dark-skin dark-widgetized-area"> <div id="footer-widgets-container"> <div class="container"> <div class="footer-widget-area "> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="posts-list-widget-1" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài viết mới<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-wrapper"><div class="widget-posts-list-container timeline-widget" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/giac-mong-tim-em-tap-1-phim-bo-ngon-tinh-thuyet-minh-trung-quoc-hay-nhat-2021/"> <span class="date meta-item tie-icon">29/08/2021</span> <h3>Giấc Mộng Tìm Em – Tập 1 | Phim Bộ Ngôn Tình Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2021</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/phim-doremon-tap-cuoi-cam-dong-nobita-hoi-sinh-doremon/"> <span class="date meta-item tie-icon">15/08/2021</span> <h3>Phim Doremon tập cuối cảm động Nôbita hồi sinh Đôrêmôn</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/chu-khi-dot-%f0%9f%90%b5-nhac-thieu-nhi-hoat-hinh-vui-nhon-soi-dong-%f0%9f%8e%b5-alibaba%f0%9f%92%96nam-ngon-tay-ngoan/"> <span class="date meta-item tie-icon">19/08/2021</span> <h3>Chú Khỉ Đột 🐵 Nhạc Thiếu Nhi Hoạt Hình Vui nhộn Sôi Động 🎵 AliBaBa💖Năm Ngón Tay Ngoan</h3> </a> </li> </ul></div></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--><div id="categories-3" class="container-wrapper widget widget_categories"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Chuyên mục<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div> <ul> <li class="cat-item cat-item-44"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/cong-nghe/">Công nghệ</a> (1.041) <ul class='children'> <li class="cat-item cat-item-46"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/cong-nghe/mobile/">Mobile</a> (1.041) </li> </ul> </li> <li class="cat-item cat-item-63"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/larva-tuba/">Larva Tuba</a> (1.600) </li> <li class="cat-item cat-item-61"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/san-pham-suzuki/">Sản phẩm Suzuki</a> (6) </li> <li class="cat-item cat-item-56"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/suzuki/">Suzuki</a> (331) <ul class='children'> <li class="cat-item cat-item-57"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/suzuki/xe-o-to-suzuki/">Xe ô tô suzuki</a> (331) </li> </ul> </li> <li class="cat-item cat-item-39"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/tai-chinh/">Tài chính</a> (4.930) </li> <li class="cat-item cat-item-34"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/">Thế giới xe</a> (9.895) <ul class='children'> <li class="cat-item cat-item-60"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/aji-new-car/" title="Thời gian gần đây trên cộng đồng mạng internet các kênh phổ biến về review xe đã nổi lên 1 cô gái người Thái Lan đầy quyến rũ tuy không được đẹp cho lắm :)) nhưng cô ấy cũng rất nhiệt tình review xe để lộ và hở những phần không cần thiết để thu hút phái nam đó chính là kênh youtube AJI NEW CAR Family Tính tới thời điểm tháng 10 năm 2021 kênh AJI NEW CAR Family đã có 89.9 ngàn người đăng ký với chất giọng tiếng thái véo von và Thông tin của Aji new car family Gọi để được giải đáp thắc mắc và đặt chỗ theo số 098 555 1558 ID line: 098 555 1558 FB: Jjr Janejirashop Xem thêm nhiều clip hay ho của mình tại 💋 https://onlyfans.com/u135161139 danh sách hỗ trợ https://www.patreon.com/AJINEWCARFAMILY Để kênh mới https://youtube.com/channel/UCUc2XMInyJn1vkYje_qzA4A liên hệ làm việc ☎️ 0985551558 line: 0985551558 FB: Jjr Janejirashop Trong Việt Nam mình, giới xe có rất nhiều kênh Youtube khác nhau. Không chỉ chia sẻ về những chiếc xe mới mà còn chia sẻ với anh em nhiều video bổ ích như: trải nghiệm xe, chia sẻ mua xe, cách chạy xe, chơi xe,... Ở bài viết này, mình sẽ chia sẻ với anh em 10 kênh Youtube nổi bật, bởi vì nhiều kênh quá nên mình không thể nào đưa lên hết được. Anh em thường xem kênh nào?Một số video clip review của cô gái này Suzuki Bình Dương">Aji New Car</a> (1.927) </li> <li class="cat-item cat-item-38"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/review-xe/">Review xe</a> (2.613) </li> <li class="cat-item cat-item-36"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/xe-may/">Xe máy</a> (855) </li> <li class="cat-item cat-item-35"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/xe-o-to/">Xe ô tô</a> (4.500) </li> </ul> </li> <li class="cat-item cat-item-53"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/video-clip/">Video clip</a> (9.033) <ul class='children'> <li class="cat-item cat-item-55"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/video-clip/cooking/">Cooking</a> (2.979) </li> <li class="cat-item cat-item-62"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/video-clip/doremon-monfansub/">Doremon – monfansub</a> (2.088) </li> </ul> </li> </ul> <div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="posts-list-widget-2" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Last Modified Posts<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-wrapper"><div class="widget-posts-list-container posts-pictures-widget" ><div class="tie-row widget-posts-wrapper"> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4 tie-standard"> <a aria-label="[ĐÁNH GIÁ XE] Beijing X7 – Đập tan định kiến" href="https://dailysuzuki.com.vn/danh-gia-xe-beijing-x7-dap-tan-dinh-kien/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/Xehay-Beijing-X7-review-171020-19-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4 tie-standard"> <a aria-label="Bộ sưu tập của video từ Vlad và Nikita cho cả gia đình" href="https://dailysuzuki.com.vn/bo-suu-tap-cua-video-tu-vlad-va-nikita-cho-ca-gia-dinh/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/VladandNikiBigBookofFun_24407430-4fed-4464-a966-af8071167113_720x-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4 tie-standard"> <a aria-label="Xưởng độ xe MT Luxury: không thể tin đôi tay người Việt lại tài hoa đến thế |XEHAY.VN|" href="https://dailysuzuki.com.vn/xuong-do-xe-mt-luxury-khong-the-tin-doi-tay-nguoi-viet-lai-tai-hoa-den-the-xehay-vn/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/Xuong-do-xe-MT-Luxury-khong-the-tin-doi-tay-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Xưởng độ xe MT Luxury: không thể tin đôi tay người Việt lại tài hoa đến thế |XEHAY.VN|" loading="lazy" srcset="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/Xuong-do-xe-MT-Luxury-khong-the-tin-doi-tay-390x220.jpg 390w, https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/Xuong-do-xe-MT-Luxury-khong-the-tin-doi-tay-300x169.jpg 300w, https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/Xuong-do-xe-MT-Luxury-khong-the-tin-doi-tay-1024x576.jpg 1024w, https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/Xuong-do-xe-MT-Luxury-khong-the-tin-doi-tay-768x432.jpg 768w, https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/Xuong-do-xe-MT-Luxury-khong-the-tin-doi-tay.jpg 1280w" sizes="(max-width: 390px) 100vw, 390px" /></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4 tie-standard"> <a aria-label="Giá xe Suzuki Blind Van mới nhất: Giá trị ưu đãi tương đương 25 triệu tiền mặt" href="https://dailysuzuki.com.vn/gia-xe-suzuki-blind-van-moi-nhat-thang-8-2021-gia-tri-uu-dai-tuong-duong-25-trieu-tien-mat/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/Gia-xe-Suzuki-Blind-Van-moi-nhat-thang-82021-Gia-390x220.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4 tie-standard"> <a aria-label="Giá xe Suzuki Swift tháng 12/2021 mới nhất" href="https://dailysuzuki.com.vn/gia-xe-suzuki-swift-thang-8-2021-moi-nhat/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/suzuki-swift-anhdau-3a88-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4 tie-standard"> <a aria-label="Giá xe Suzuki Ertiga mới nhất tháng 12/2021: Giá trị ưu đãi tương đương 20 triệu tiền mặt" href="https://dailysuzuki.com.vn/gia-xe-suzuki-ertiga-moi-nhat/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/gia-xe-suzuki-ertiga-oto-com-vn-1-efa8-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4 tie-standard"> <a aria-label="Thử Thách Mua Tất Cả Đồ Hình Unicorn Tại Shop Vê Vê House – Vê Vê Channel" href="https://dailysuzuki.com.vn/thu-thach-mua-tat-ca-do-hinh-unicorn-tai-shop-ve-ve-house-ve-ve-channel/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/1628114616_maxresdefault-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/1628114616_maxresdefault-390x220.jpg 390w, https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/1628114616_maxresdefault-300x169.jpg 300w, https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/1628114616_maxresdefault-1024x576.jpg 1024w, https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/1628114616_maxresdefault-768x432.jpg 768w, https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/1628114616_maxresdefault.jpg 1280w" sizes="(max-width: 390px) 100vw, 390px" /></a> </div> </div></div></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .footer-widget-area /--> <div class="footer-widget-area "> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-sm-4 normal-side"> <div id="author-bio-widget-2" class="container-wrapper widget aboutme-widget"> <div class="about-author about-content-wrapper"> <div class="aboutme-widget-content">Jannah is a Clean Responsive WordPress Newspaper, Magazine, News and Blog theme. Packed with options that allow you to completely customize your website to your needs. </div> <div class="clearfix"></div> </div><!-- .about-widget-content --> <div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .footer-widget-area /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #Footer-widgets-container /--> <div id="site-info" class="site-info site-info-layout-2"> <div class="container"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-12"> <div class="copyright-text copyright-text-first">© Copyright 2022, All Rights Reserved  |  <span style="color:red;" class="tie-icon-heart"></span> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tin tức ô tô </a> </div><div class="footer-menu"><ul id="menu-tielabs-secondry-menu" class="menu"><li id="menu-item-1014" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-1014"><a href="http://dailysuzuki.com.vn/">Home</a></li> <li id="menu-item-1015" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1015"><a href="#">About</a></li> <li id="menu-item-1016" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1016"><a href="#">Team</a></li> <li id="menu-item-1019" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1019"><a title="Buy now!" href="https://tielabs.com/buy/jannah?utm_source=demo-content&utm_medium=link&utm_campaign=jannah&utm_content=secondry-menu">Buy now!</a></li> </ul></div><ul class="social-icons"><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #site-info /--> </footer><!-- #footer /--> <div id="share-buttons-mobile" class="share-buttons share-buttons-mobile"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://dailysuzuki.com.vn/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Gi%C3%A1%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%91%E1%BA%A1t%20ng%C6%B0%E1%BB%A1ng%20k%E1%BB%B7%20l%E1%BB%A5c%20trong%20th%C3%A1ng%208&url=https://dailysuzuki.com.vn/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=Gi%C3%A1%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%91%E1%BA%A1t%20ng%C6%B0%E1%BB%A1ng%20k%E1%BB%B7%20l%E1%BB%A5c%20trong%20th%C3%A1ng%208%20https://dailysuzuki.com.vn/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8/" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn " data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://dailysuzuki.com.vn/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8/&text=Gi%C3%A1%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%91%E1%BA%A1t%20ng%C6%B0%E1%BB%A1ng%20k%E1%BB%B7%20l%E1%BB%A5c%20trong%20th%C3%A1ng%208" rel="external noopener nofollow" title="Telegram" target="_blank" class="telegram-share-btn " data-raw="https://telegram.me/share/url?url={post_link}&text={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-paper-plane"></span> <span class="screen-reader-text">Telegram</span> </a> <a href="viber://forward?text=Gi%C3%A1%20c%C3%A0%20ph%C3%AA%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%91%E1%BA%A1t%20ng%C6%B0%E1%BB%A1ng%20k%E1%BB%B7%20l%E1%BB%A5c%20trong%20th%C3%A1ng%208%20https://dailysuzuki.com.vn/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8/" rel="external noopener nofollow" title="Viber" target="_blank" class="viber-share-btn " data-raw="viber://forward?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-phone"></span> <span class="screen-reader-text">Viber</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> <div class="mobile-share-buttons-spacer"></div> <a id="go-to-top" class="go-to-top-button" href="#go-to-tie-body"> <span class="tie-icon-angle-up"></span> <span class="screen-reader-text">Back to top button</span> </a> </div><!-- #tie-wrapper /--> <aside class=" side-aside normal-side dark-skin dark-widgetized-area slide-sidebar-desktop is-fullwidth appear-from-left" aria-label="Secondary Sidebar" style="visibility: hidden;"> <div data-height="100%" class="side-aside-wrapper has-custom-scroll"> <a href="#" class="close-side-aside remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a><!-- .close-side-aside /--> <div id="mobile-container"> <div id="mobile-search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://dailysuzuki.com.vn/"> <label> <span class="screen-reader-text">Tìm kiếm cho:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Tìm kiếm" /> </form> </div><!-- #mobile-search /--> <div id="mobile-menu" class="hide-menu-icons"> </div><!-- #mobile-menu /--> <div id="mobile-social-icons" class="social-icons-widget solid-social-icons"> <ul><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul> </div><!-- #mobile-social-icons /--> </div><!-- #mobile-container /--> <div id="slide-sidebar-widgets"> <div id="posts-list-widget-4" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài viết xem nhiều<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-wrapper"><div class="widget-posts-list-container posts-list-big-first has-first-big-post" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Giấc Mộng Tìm Em – Tập 1 | Phim Bộ Ngôn Tình Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2021" href="https://dailysuzuki.com.vn/giac-mong-tim-em-tap-1-phim-bo-ngon-tinh-thuyet-minh-trung-quoc-hay-nhat-2021/" class="post-thumb"><span class="post-cat-wrap"><span class="post-cat tie-cat-62">Doremon - monfansub</span></span><img width="1" height="1" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/Giac-Mong-Tim-Em-Tap-1-Phim-Bo.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Giấc Mộng Tìm Em - Tập 1 | Phim Bộ Ngôn Tình Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2021" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/giac-mong-tim-em-tap-1-phim-bo-ngon-tinh-thuyet-minh-trung-quoc-hay-nhat-2021/">Giấc Mộng Tìm Em – Tập 1 | Phim Bộ Ngôn Tình Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2021</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">29/08/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Phim Doremon tập cuối cảm động Nôbita hồi sinh Đôrêmôn" href="https://dailysuzuki.com.vn/phim-doremon-tap-cuoi-cam-dong-nobita-hoi-sinh-doremon/" class="post-thumb"><img width="1" height="1" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/Phim-Doremon-tap-cuoi-cam-dong-Nobita-hoi-sinh-Doremon.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Phim Doremon tập cuối cảm động Nôbita hồi sinh Đôrêmôn" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/phim-doremon-tap-cuoi-cam-dong-nobita-hoi-sinh-doremon/">Phim Doremon tập cuối cảm động Nôbita hồi sinh Đôrêmôn</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">15/08/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Chú Khỉ Đột 🐵 Nhạc Thiếu Nhi Hoạt Hình Vui nhộn Sôi Động 🎵 AliBaBa💖Năm Ngón Tay Ngoan" href="https://dailysuzuki.com.vn/chu-khi-dot-%f0%9f%90%b5-nhac-thieu-nhi-hoat-hinh-vui-nhon-soi-dong-%f0%9f%8e%b5-alibaba%f0%9f%92%96nam-ngon-tay-ngoan/" class="post-thumb"><img width="1" height="1" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/Chu-Khi-Dot-Nhac-Thieu-Nhi-Hoat-Hinh-Vui-nhon.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Chú Khỉ Đột 🐵 Nhạc Thiếu Nhi Hoạt Hình Vui nhộn Sôi Động 🎵 AliBaBa💖Năm Ngón Tay Ngoan" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/chu-khi-dot-%f0%9f%90%b5-nhac-thieu-nhi-hoat-hinh-vui-nhon-soi-dong-%f0%9f%8e%b5-alibaba%f0%9f%92%96nam-ngon-tay-ngoan/">Chú Khỉ Đột 🐵 Nhạc Thiếu Nhi Hoạt Hình Vui nhộn Sôi Động 🎵 AliBaBa💖Năm Ngón Tay Ngoan</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">19/08/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Xưởng độ xe MT Luxury: không thể tin đôi tay người Việt lại tài hoa đến thế |XEHAY.VN|" href="https://dailysuzuki.com.vn/xuong-do-xe-mt-luxury-khong-the-tin-doi-tay-nguoi-viet-lai-tai-hoa-den-the-xehay-vn/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/Xuong-do-xe-MT-Luxury-khong-the-tin-doi-tay-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Xưởng độ xe MT Luxury: không thể tin đôi tay người Việt lại tài hoa đến thế |XEHAY.VN|" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/xuong-do-xe-mt-luxury-khong-the-tin-doi-tay-nguoi-viet-lai-tai-hoa-den-the-xehay-vn/">Xưởng độ xe MT Luxury: không thể tin đôi tay người Việt lại tài hoa đến thế |XEHAY.VN|</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">31/07/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/tuyen-tap-doremon-moi-nhat-2021-cho-be/">TUYỂN TẬP DOREMON MỚI NHẤT 2021 CHO BÉ</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">15/10/2021</span> </div> </div> </li> </ul></div></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--><div id="posts-list-widget-5" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Tin tức quan tâm<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-wrapper"><div class="widget-posts-list-container timeline-widget" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/tuyen-tap-doremon-moi-nhat-2021-cho-be/"> <span class="date meta-item tie-icon">15/10/2021</span> <h3>TUYỂN TẬP DOREMON MỚI NHẤT 2021 CHO BÉ</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/choang-truoc-flycam-dji-t30-dat-ngang-1-chiec-4-banh-xehay-vn/"> <span class="date meta-item tie-icon">31/07/2021</span> <h3>CHOÁNG trước FLYCAM DJI T30 – đắt ngang 1 chiếc 4 bánh |XEHAY.VN|</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/mercedes-benz-e300-amg-ngoai-sang-trong-xin-chang-kem-gi-s-class-xehay-vn/"> <span class="date meta-item tie-icon">31/07/2021</span> <h3>Mercedes-Benz E300 AMG: ngoài sang, trong xịn chẳng kém gì S-Class |XEHAY.VN|</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/cuoi-sieu-xe-porsche-kham-pha-sieu-biet-thu-hoang-gia-y-130-ty-tai-vinhomes-riverside-xehay-vn/"> <span class="date meta-item tie-icon">31/07/2021</span> <h3>Cưỡi siêu xe PORSCHE khám phá Siêu Biệt Thự "HOÀNG GIA Ý" 130 TỶ tại Vinhomes Riverside |XEHAY.VN|</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/tat-tan-tat-ve-kia-sorento-2021-doi-thu-dang-gom-trong-phan-khuc-suv-xehay-vn/"> <span class="date meta-item tie-icon">31/07/2021</span> <h3>Tất tần tật về Kia Sorento 2021 – Đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV |XEHAY.VN|</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/mercedes-maybach-gls-600-chinh-hang-da-ve-vn-gia-tu-115-ty-xehay-vn/"> <span class="date meta-item tie-icon">31/07/2021</span> <h3>Mercedes-Maybach GLS 600 chính hãng đã về VN, giá từ 11,5 tỷ |XEHAY.VN|</h3> </a> </li> </ul></div></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div> </div><!-- .side-aside-wrapper /--> </aside><!-- .side-aside /--> </div><!-- #tie-container /--> </div><!-- .background-overlay /--> <div id="reading-position-indicator"></div><div id="autocomplete-suggestions" class="autocomplete-suggestions"></div><div id="is-scroller-outer"><div id="is-scroller"></div></div><div id="fb-root"></div> <div id="tie-popup-search-desktop" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://dailysuzuki.com.vn/"> <input class="tie-popup-search-input is-ajax-search" inputmode="search" type="text" name="s" title="Search for" autocomplete="off" placeholder="Type and hit Enter" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Search for</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <div id="tie-popup-search-mobile" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://dailysuzuki.com.vn/"> <input class="tie-popup-search-input " inputmode="search" type="text" name="s" title="Search for" autocomplete="off" placeholder="Search for" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Search for</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <div id="tie-popup-login" class="tie-popup" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="tie-popup-container"> <div class="container-wrapper"> <div class="widget login-widget"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Log In <span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div> </div> <div class="widget-container"> <div class="login-form"> <form name="registerform" action="https://dailysuzuki.com.vn/wp-login.php" method="post"> <input type="text" name="log" title="Username" placeholder="Username"> <div class="pass-container"> <input type="password" name="pwd" title="Password" placeholder="Mật khẩu"> <a class="forget-text" href="https://dailysuzuki.com.vn/tai-khoan/lost-password/">Forget?</a> </div> <input type="hidden" name="redirect_to" value="/gia-ca-phe-trong-nuoc-dat-nguong-ky-luc-trong-thang-8/"/> <label for="rememberme" class="rememberme"> <input id="rememberme" name="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> Remember me </label> <button type="submit" class="button fullwidth login-submit">Log In</button> </form> </div> </div><!-- .widget-container /--> </div><!-- .login-widget /--> </div><!-- .container-wrapper /--> </div><!-- .tie-popup-container /--> </div><!-- .tie-popup /--> <script type="text/javascript"> (function () { var c = document.body.className; c = c.replace(/woocommerce-no-js/, 'woocommerce-js'); document.body.className = c; })(); </script> <script type='text/javascript' id='toc-front-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tocplus = {"visibility_show":"show","visibility_hide":"hide","width":"Auto"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=2106' id='toc-front-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.7.0-wc.6.0.0' id='jquery-blockui-js'></script> <script type='text/javascript' id='wc-add-to-cart-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wc_add_to_cart_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","i18n_view_cart":"Xem gi\u1ecf h\u00e0ng","cart_url":"https:\/\/dailysuzuki.com.vn\/gio-hang\/","is_cart":"","cart_redirect_after_add":"no"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=6.0.0' id='wc-add-to-cart-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-wc.6.0.0' id='js-cookie-js'></script> <script type='text/javascript' id='woocommerce-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var woocommerce_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=6.0.0' id='woocommerce-js'></script> <script type='text/javascript' id='wc-cart-fragments-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wc_cart_fragments_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","cart_hash_key":"wc_cart_hash_f41e887c993583e91a6a08e3c98a1db7","fragment_name":"wc_fragments_f41e887c993583e91a6a08e3c98a1db7","request_timeout":"5000"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=6.0.0' id='wc-cart-fragments-js'></script> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"is_rtl":"","ajaxurl":"https:\/\/dailysuzuki.com.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","is_taqyeem_active":"","is_sticky_video":"1","mobile_menu_top":"","mobile_menu_active":"area_1","mobile_menu_parent":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"horizontal","lightbox_arrows":"true","is_singular":"1","autoload_posts":"","reading_indicator":"true","lazyload":"","select_share":"true","select_share_twitter":"true","select_share_facebook":"true","select_share_linkedin":"true","select_share_email":"","facebook_app_id":"5303202981","twitter_username":"","responsive_tables":"true","ad_blocker_detector":"","sticky_behavior":"upwards","sticky_desktop":"true","sticky_mobile":"true","sticky_mobile_behavior":"default","ajax_loader":"<div class=\"loader-overlay\"><div class=\"spinner-circle\"><\/div><\/div>","type_to_search":"1","lang_no_results":"Nothing Found","sticky_share_mobile":"true","sticky_share_post":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/themes/jannah/assets/js/scripts.min.js?ver=5.4.10' id='tie-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-after'> jQuery.ajax({ type : "GET", url : "https://dailysuzuki.com.vn/wp-admin/admin-ajax.php", data : "postviews_id=54167&action=tie_postviews", cache: !1, success: function( data ){ jQuery("#single-post-meta").find(".meta-views").html( data ); } }); </script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/lightbox.js?ver=5.4.10' id='tie-js-ilightbox-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/themes/jannah/assets/js/desktop.min.js?ver=5.4.10' id='tie-js-desktop-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/themes/jannah/assets/js/live-search.js?ver=5.4.10' id='tie-js-livesearch-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/themes/jannah/assets/js/single.min.js?ver=5.4.10' id='tie-js-single-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.8.3' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8.3' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/themes/jannah/assets/js/br-news.js?ver=5.4.10' id='tie-js-breaking-js'></script> <script> WebFontConfig ={ google:{ families: [ 'Roboto:600,regular:latin', 'Roboto:100,100italic,300,300italic,regular,italic,500,500italic,700,700italic,800,800italic,900,900italic:latin', 'Roboto::latin&display=swap' ] } }; (function(){ var wf = document.createElement('script'); wf.src = '//ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js'; wf.type = 'text/javascript'; wf.defer = 'true'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(wf, s); })(); </script> </body> </html> <!-- Page generated by LiteSpeed Cache 4.4.6 on 2022-01-22 22:20:43 -->