Tài chính

Giao dịch lớn cổ phiếu (8/9): HDO, CTT, SPI, JVC, AMS, DRI, NBC, CAG, GMX, SGR, IDJ, SMT, BPC, MDG

Phiên hôm nay (8/9) có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu HDO, CTT, SPI, JVC, AMS, DRI, NBC, CAG, GMX, SGR, IDJ, SMT, BPC, MDG.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button