Digital Marketing

Hiển thị nhiều hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ theme Storefront

Hiển thị nhiều hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ theme Storefront

Hiển thị hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ chủ đề Mặt tiền cửa hàng

Theo mặc định, chủ đề Storefront chỉ có thể hiển thị 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ nên nếu có nhiều hơn 3 thì sẽ không hiển thị đủ. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ làm cho nó hiển thị hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ chủ đề Storefront.

Cách hiển thị nhiều hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ chủ đề Storefront

Dán đoạn mã sau vào cuối tệp function.php của chủ đề.

add_filter('storefront_product_categories_shortcode_args','custom_storefront_category_per_page' );
 
// Category Products
function custom_storefront_category_per_page( $args ) {
 $args['number'] = 6;
 $args['columns'] = 6;
 return $args;
}

Ở trên có nghĩa là 6 sản phẩm được hiển thị liên tiếp.

Ghi chú: Các sửa đổi trực tiếp như thế này đối với chủ đề sẽ bị mất trong quá trình cập nhật, vì vậy nếu bạn không có nhiều kế hoạch, hãy lưu các phần đã chỉnh sửa. Khi có bản cập nhật mới, bạn chỉ mất vài phút để điều chỉnh.

Vậy thủ thuật này đơn giản như thế nào, nếu bạn có thắc mắc hay ý kiến ​​gì thì cứ comment bên dưới nhé!

Một số mẹo với chủ đề Mặt tiền cửa hàng có thể giúp ích cho bạn

  • Thay đổi số sản phẩm có liên quan trong chủ đề Mặt tiền cửa hàng
  • Hiển thị hơn 3 sản phẩm mới được đăng trên trang chủ chủ đề Storefront

4/5 – (2 bình chọn)


Marketing online


Thông tin thêm

Hiển thị nhiều hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ theme Storefront

#Hiển #thị #nhiều #hơn #danh #mục #sản #phẩm #trên #trang #chủ #theme #Storefront
[rule_3_plain] #Hiển #thị #nhiều #hơn #danh #mục #sản #phẩm #trên #trang #chủ #theme #Storefront

Hiển thị nhiều hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ theme Storefront
Mặc định theme Storefront chỉ hiển thị được 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ thôi, như vậy nếu như có  nhiều hơn 3 thì nó không hiển thị đủ. Do đó bài viết này chúng ta sẽ làm cho nó hiển thị nhiều hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ theme Storefront.
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Cách hiển thị nhiều hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ theme Storefront2 Một số thủ thuật với theme Storefront có thể hữu ích với bạn
Cách hiển thị nhiều hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ theme Storefront
Bạn dán code sau vào dưới cuối file function.php của theme.
add_filter(‘storefront_product_categories_shortcode_args’,’custom_storefront_category_per_page’ );

// Category Products
function custom_storefront_category_per_page( $args ) {
$args[‘number’] = 6;
$args[‘columns’] = 6;
return $args;
}
Ở trên có nghĩa là 6 sản phẩm hiển thị trên một hàng.
Lưu ý: những sửa đổi trực tiếp như thế này lên theme sẽ bị mất hết khi cập nhật, do đó nếu bạn không có dự định nhiều thì hãy lưu lại những phần đã sửa lại nhé. Khi có bản cập nhật mới thì vào chỉnh vài phút thôi.
Thì thủ thuật này đơn giản chỉ bao nhiêu đây, anh em làm có gì thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến thì cứ comment bên dưới nhé !
Một số thủ thuật với theme Storefront có thể hữu ích với bạn

Thay đổi số sản phẩm liên quan trong theme Storefront
Hiển thị nhiều hơn 3 sản phẩm mới đăng trên trang chủ theme Storefront

4/5 – (2 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘7800’});
});
});
#Hiển #thị #nhiều #hơn #danh #mục #sản #phẩm #trên #trang #chủ #theme #Storefront
[rule_2_plain] #Hiển #thị #nhiều #hơn #danh #mục #sản #phẩm #trên #trang #chủ #theme #Storefront
[rule_2_plain] #Hiển #thị #nhiều #hơn #danh #mục #sản #phẩm #trên #trang #chủ #theme #Storefront
[rule_3_plain]

#Hiển #thị #nhiều #hơn #danh #mục #sản #phẩm #trên #trang #chủ #theme #Storefront

Hiển thị nhiều hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ theme Storefront
Mặc định theme Storefront chỉ hiển thị được 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ thôi, như vậy nếu như có  nhiều hơn 3 thì nó không hiển thị đủ. Do đó bài viết này chúng ta sẽ làm cho nó hiển thị nhiều hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ theme Storefront.
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Cách hiển thị nhiều hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ theme Storefront2 Một số thủ thuật với theme Storefront có thể hữu ích với bạn
Cách hiển thị nhiều hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ theme Storefront
Bạn dán code sau vào dưới cuối file function.php của theme.
add_filter(‘storefront_product_categories_shortcode_args’,’custom_storefront_category_per_page’ );

// Category Products
function custom_storefront_category_per_page( $args ) {
$args[‘number’] = 6;
$args[‘columns’] = 6;
return $args;
}
Ở trên có nghĩa là 6 sản phẩm hiển thị trên một hàng.
Lưu ý: những sửa đổi trực tiếp như thế này lên theme sẽ bị mất hết khi cập nhật, do đó nếu bạn không có dự định nhiều thì hãy lưu lại những phần đã sửa lại nhé. Khi có bản cập nhật mới thì vào chỉnh vài phút thôi.
Thì thủ thuật này đơn giản chỉ bao nhiêu đây, anh em làm có gì thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến thì cứ comment bên dưới nhé !
Một số thủ thuật với theme Storefront có thể hữu ích với bạn

Thay đổi số sản phẩm liên quan trong theme Storefront
Hiển thị nhiều hơn 3 sản phẩm mới đăng trên trang chủ theme Storefront

4/5 – (2 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘7800’});
});
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button