Video clip

How miscommunication happens (and how to avoid it) – Katherine HampstenView full lesson: http://ed.ted.com/lessons/how-to-avoid-miscommunication-katherine-hampsten Have you ever talked with a friend about a problem, only to …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button