Digital Marketing

Khác biệt giữa Marketing và Quảng cáo!

Tiếp thị và Quảng cáo dường như không có ranh giới, nhưng đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Điểm Sự khác biệt giữa Tiếp thị và Quảng cáo trong các khía cạnh sau mà nhà tiếp thị cần phân biệt:

Khác biệt giữa Marketing và Quảng cáo!

Tiếp thị và quảng cáo

Nội dung

1. Các khái niệm:

Tiếp thị: Marketing là quá trình tìm kiếm, phát hiện và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, dựa trên các nền tảng (sản phẩm, dịch vụ, hệ thống, ..) mà chúng ta có.

Ví dụ: Biết rằng nữ văn phòng muốn tập thể dục nhưng không muốn mất nhiều thời gian => các trung tâm tổ chức các buổi tập vào buổi chiều hoặc sáng sớm.

Quảng cáo: Quảng cáo là hình thức tuyên truyền có trả tiền hoặc không phải trả tiền để giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hoặc ý tưởng, quảng cáo là hình thức giao tiếp không trực tiếp giữa con người với nhau, trong đó những người muốn giao tiếp phải trả tiền cho các phương tiện thông tin đại chúng để đưa thông tin thuyết phục hoặc gây ảnh hưởng người nhận thông tin.

Ví dụ: trả tiền quảng cáo trên TV, trả tiền quảng cáo trên Facebook, quảng cáo bằng bảng, v.v.

2. Về hoạt động:

Tiếp thị: Đó là sự kết hợp giữa nghiên cứu, phân tích khách hàng, xây dựng chiến lược, lập kế hoạch, thống kê, tối ưu hóa, đo lường,… trên nhiều kênh khác nhau để đảm bảo ngân sách mang lại lợi nhuận xứng đáng. đáng giá.

Quảng cáo: Thực hiện một phần tích cực của chiến dịch Tiếp thị, giúp tiếp cận khách hàng và biến họ thành người mua.

3. Về vị trí việc làm:

Vị trí dành cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing:

  • Nghiên cứu và giảng dạy Marketing tại các trung tâm và trường đại học.
  • Chuyên viên Marketing tại các doanh nghiệp và tổ chức.
  • Chuyên gia quản lý và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.
  • Chuyên viên nghiên cứu thị trường.

Đọc thêm về công việc của Digital Marketer: Tiếp thị kỹ thuật số là gì? Nhu cầu tuyển dụng Digital Marketing

Vị trí dành cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quảng cáo:

  • Giám đốc sản xuất quảng cáo trong trường quay.
  • Quản lý quảng cáo doanh nghiệp.
  • Chuyên viên quảng cáo, tiếp thị và truyền thông tại các công ty trong và ngoài nước.
  • Phụ trách PR và truyền thông cho các tổ chức, doanh nghiệp.
  • Giảng dạy về quảng cáo tại các cơ sở đào tạo và trường học.
  • Thiết kế quảng cáo cho doanh nghiệp.

Trên đây là những điểm khác nhau cơ bản giữa Marketing và Advertising. Do sự phát triển của công nghệ Digital ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp nên đôi khi các khái niệm bị hiểu nhầm là 1 nhưng thực chất bản chất của chúng hoàn toàn khác nhau.

Marketing online


Thông tin thêm

Khác biệt giữa Marketing và Quảng cáo!

#Khác #biệt #giữa #Marketing #và #Quảng #cáo
[rule_3_plain] #Khác #biệt #giữa #Marketing #và #Quảng #cáo

Marketing và Quảng cáo tưởng chừng không có ranh giới, tuy nhiên đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Điểm khác biệt giữa Marketing và Quảng cáo ở những khía cạnh sau mà các Marketer cần phân biệt được:
Marketing và Quảng cáo
1. Khái niệm:

Mục lục

1. Khái niệm:2. Về mặt hoạt động:3. Về vị trí công việc:

– Marketing: Marketing là quá trình tìm kiếm, phát hiện ra nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, dựa trên những nền tảng (sản phẩm, dịch vụ, hệ thống,..) mà chúng ta đang có.
VD: Biết được người tiêu dùng là nữ văn phòng muốn tập luyện mà không muốn tốn nhiều thời gian => các trung tâm đưa ra các giờ tập vào buổi trưa hoặc sáng sớm.
– Quảng cáo: Quảng cáo là hình thức tuyên truyền được trả phí hoặc không để thực hiện việc giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng, quảng cáo là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người mà trong đó người muốn truyền thông phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin.
VD: trả tiền quảng cáo trên TV, trả tiền Facebook ads, quảng cáo bằng bảng biển,…
2. Về mặt hoạt động:
Marketing: Là tổng hòa của quá trình nghiên cứu, phân tích khách hàng, xây dựng chiến lược, lên kế hoạch, thống kê số liệu, tối ưu, đo đạc,… trên nhiều kênh khác nhau để đảm bảo ngân sách đem lại lợi nhuận xứng đáng.
Quảng cáo: Thực thi một phần hoạt động của chiến dịch Marketing, giúp tiếp cận tới khách hàng và biến họ thành người mua hàng.
3. Về vị trí công việc:
Vị trí đối với người tốt nghiệp ngành Marketing:

Nghiên cứu, giảng dạy về Marketing tại các trung tâm, các trường đại học.
Chuyên viên Marketing tại các doanh nghiệp, tổ chức.
Chuyên viên quản trị và phát triển thương hiệu doanh nghiệp.
Chuyên viên nghiên cứu thị trường.

Tham khảo thêm về công việc của Digital Marketer: Digital Marketing là làm gì? Nhu cầu tuyển dụng Digital Marketing
Vị trí đối với người tốt nghiệp ngành Quảng cáo:

Đạo diễn sản xuất quảng cáo tại các studio.
Điều hành quảng cáo của doanh nghiệp.
Chuyên viên marketing quảng cáo, truyền thông tại các công ty trong và ngoài nước.
Phụ trách PR, truyền thông cho các tổ chức, doanh nghiệp.
Giảng dạy ngành quảng cáo tại các cơ sở đào tạo, trường học.
Thiết kế quảng cáo cho doanh nghiệp.

Trên đây là những điểm khác biệt cơ bản giữa Marketing và Quảng cáo. Do sự phát triển của công nghệ Số tác động vào các ngành nghề, đôi khi các khái niệm bị hiểu lầm là 1 nhưng thực tế bản chất của chúng hoàn toàn khác nhau. 

#Khác #biệt #giữa #Marketing #và #Quảng #cáo
[rule_2_plain] #Khác #biệt #giữa #Marketing #và #Quảng #cáo
[rule_2_plain] #Khác #biệt #giữa #Marketing #và #Quảng #cáo
[rule_3_plain]

#Khác #biệt #giữa #Marketing #và #Quảng #cáo

Marketing và Quảng cáo tưởng chừng không có ranh giới, tuy nhiên đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Điểm khác biệt giữa Marketing và Quảng cáo ở những khía cạnh sau mà các Marketer cần phân biệt được:
Marketing và Quảng cáo
1. Khái niệm:

Mục lục

1. Khái niệm:2. Về mặt hoạt động:3. Về vị trí công việc:

– Marketing: Marketing là quá trình tìm kiếm, phát hiện ra nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, dựa trên những nền tảng (sản phẩm, dịch vụ, hệ thống,..) mà chúng ta đang có.
VD: Biết được người tiêu dùng là nữ văn phòng muốn tập luyện mà không muốn tốn nhiều thời gian => các trung tâm đưa ra các giờ tập vào buổi trưa hoặc sáng sớm.
– Quảng cáo: Quảng cáo là hình thức tuyên truyền được trả phí hoặc không để thực hiện việc giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng, quảng cáo là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người mà trong đó người muốn truyền thông phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin.
VD: trả tiền quảng cáo trên TV, trả tiền Facebook ads, quảng cáo bằng bảng biển,…
2. Về mặt hoạt động:
Marketing: Là tổng hòa của quá trình nghiên cứu, phân tích khách hàng, xây dựng chiến lược, lên kế hoạch, thống kê số liệu, tối ưu, đo đạc,… trên nhiều kênh khác nhau để đảm bảo ngân sách đem lại lợi nhuận xứng đáng.
Quảng cáo: Thực thi một phần hoạt động của chiến dịch Marketing, giúp tiếp cận tới khách hàng và biến họ thành người mua hàng.
3. Về vị trí công việc:
Vị trí đối với người tốt nghiệp ngành Marketing:

Nghiên cứu, giảng dạy về Marketing tại các trung tâm, các trường đại học.
Chuyên viên Marketing tại các doanh nghiệp, tổ chức.
Chuyên viên quản trị và phát triển thương hiệu doanh nghiệp.
Chuyên viên nghiên cứu thị trường.

Tham khảo thêm về công việc của Digital Marketer: Digital Marketing là làm gì? Nhu cầu tuyển dụng Digital Marketing
Vị trí đối với người tốt nghiệp ngành Quảng cáo:

Đạo diễn sản xuất quảng cáo tại các studio.
Điều hành quảng cáo của doanh nghiệp.
Chuyên viên marketing quảng cáo, truyền thông tại các công ty trong và ngoài nước.
Phụ trách PR, truyền thông cho các tổ chức, doanh nghiệp.
Giảng dạy ngành quảng cáo tại các cơ sở đào tạo, trường học.
Thiết kế quảng cáo cho doanh nghiệp.

Trên đây là những điểm khác biệt cơ bản giữa Marketing và Quảng cáo. Do sự phát triển của công nghệ Số tác động vào các ngành nghề, đôi khi các khái niệm bị hiểu lầm là 1 nhưng thực tế bản chất của chúng hoàn toàn khác nhau. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button