Tài chính

Lãi ròng của Thuduc House tăng 24% sau soát xét

Thuduc House cho biết có sự chênh lệch giữa báo cáo sau soát xét và tự lập do loại trừ khoản lỗ từ việc chuyển nhượng một phần cổ phiếu của công ty con.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House – Mã: TDH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu thuần giảm 2% về 430 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Ngoài ra, Thuduc House ghi nhận khoản lãi thanh lý từ các khoản đầu tư hơn 292 tỷ đồng, tăng 42% so với trước soát xét và gấp 5,8 lần so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 47% nhờ khoản chi phí tài chính khác giảm từ 35,5 tỷ còn 334 triệu đồng.

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Thuduc House tăng 19% so với báo cáo tự lập lên 218 tỷ đồng. Nguyên nhân được giải trình do loại trừ khoản lỗ từ việc chuyển nhượng một phần cổ phiếu của công ty con.

 - Ảnh 1.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Thuduc House tăng nhẹ 40 tỷ đồng lên 4.357 tỷ đồng so với trước soát xét.

Tại mục các khoản phải thu khác, Thuduc House ghi nhận khoản phải thu đối với các khoản phải nộp theo quyết định của Cục thuế TP HCM là 440 tỷ đồng, trong khi con số báo cáo tự lập là 396 tỷ đồng. Theo kết luận, Cục thuế TP HCM cho biết công ty phải nộp số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp đối với ngân sách nhà nước gần 456 tỷ đồng.

Tại ngày cuối tháng 6, Thuduc House đã hoàn tất nộp số tiền 365 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cho cơ quan nhà nước.

Lãi ròng của Thuduc House tăng 24% sau soát xét - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính sau soát xét của Thuduc House.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button