Tài chính

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 9/2019

Trong lần điều chỉnh mới nhất VPBank đã nâng lãi suất tiền gửi kì hạn 6 tháng từ 7% – 7,3%/năm lên 7,3 – 7,5%/năm. Mức lãi suất tại quầy cao nhất ở VPBank là 8,4%/năm áp dụng đối với tiết kiệm phát lộc thịnh vượng.

dịch vụ ngân hàng VPBank

Khách hàng giao dịch tại VPBank (Ảnh: VPBank)

Biểu lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) có biến động vào đầu tháng 9. Cụ thể, ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi kì hạn 6 tháng từ 7% – 7,3%/năm lên 7,3 – 7,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm từ 1 tháng trở lên tại VPBank dao động từ 5,2% – 8%/năm tùy theo từng kì hạn đối với tiết kiệm thường. Mức lãi suất cao nhất 8%/năm áp dụng tại kì hạn 24 tháng với số tiền gửi từ 5 tỉ đồng trở lên.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất tiết kiệm thường cao hơn biểu lãi suất tại quầy 0,1 điểm %.

Tại VPBank lãi suất các kì hạn được chia theo số tiền gửi với các mức: dưới 300 triệu đồng; từ 300 triệu đến dưới 1 tỉ đồng; từ 1 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng, từ 5 tỉ đồng đến dưới 10 tỉ đồng và từ 10 tỉ đồng trở lên. Chênh lệch lãi suất theo từng mức gửi vào khoảng 0,1 điểm %.

Screen Shot 2019-09-04 at 17
Screen Shot 2019-09-04 at 17

Tuy nhiên, sản phẩm tiết kiệm có lãi cao nhất tại VPBank lại là sản phẩm Tiết kiệm Phát lộc Thịnh vượng với mức lãi lên tới 8,4%/năm đối với kì hạn 24 tháng và số tiền từ 10 tỉ trở lên.

Lãi suất các kì hạn từ 12 tháng trở lên ở sản phẩm này đều nhỉnh hơn lãi suất cùng kì hạn của hình thức tiết kiệm thường của VPBank khoảng 0,1 điểm %.

Ngoài các sản phẩm huy động trên, VPBank cũng có rất nhiều hình thức gửi tiết kiệm khác như tiết kiệm trực tuyến, gửi góp Easy Savings, tiết kiệm gửi góp Dream Savings, bảo toàn thịnh vượng, bảo chứng thấu chi, tiết kiệm An Thịnh Vượng, tiết kiệm Tài Lộc Thịnh Vượng…

Biểu lãi suất tiết kiệm phát lộc thịnh vượng đầu tháng 9/2019

Screen Shot 2019-09-04 at 17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button