Digital Marketing

Loại bỏ chữ Category, Tags, Author trên WordPress

Loại bỏ chữ Category, Tags, Author trên WordPress

Bỏ các từ: Category, Tags, Author trên WordPress

Trong bài viết này, mình chia sẻ với các bạn cách xóa – xóa các từ: Danh mục, Thẻ, Tác giả trong tiêu đề của Lưu trữ trên WordPress.

Trên WordPress, các danh mục (Category), Thẻ và Tác giả (Author) được gọi chung là Lưu trữ. Khi bạn chọn xem một Kho lưu trữ trên web, tiêu đề của nó thường bắt đầu bằng những từ như: Category: , Tags:Author: Có một vài trong số này để giúp bạn nhận ra những gì bạn đang xem Danh mục Đẹp Thẻ, bởi vì đôi khi bạn đặt tên cho họ giống nhau. Ví dụ: Danh mục cũng được đặt là “WordPress” và Thẻ cũng được đặt là “WordPress”.

Có thể nói đây là kẻ thất bại của kho lưu trữ nếu bạn muốn đi

Có thể nói đây là phần thừa của Kho lưu trữ mà bạn muốn xóa

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà bạn không thích nhìn thấy tiêu đề Kho lưu trữ có dòng chữ như trên mà chỉ hiển thị tên Kho lưu trữ, thì cách làm dưới đây sẽ giải quyết được vấn đề.

Cách xóa Danh mục, Thẻ, Văn bản tác giả trên WordPress

Bạn chèn đoạn mã sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng (hoặc child theme – chủ đề con). Nếu bạn muốn tối ưu hơn thì hãy sử dụng cách: thêm mã vào chức năng chủ đề bằng cách sử dụng plugin.

//LOAI BO ARCHIVE WORDPRESS

add_filter( 'get_the_archive_title', function ($title) {
if ( is_category() ) {
$title = single_cat_title( '', false );
} elseif ( is_tag() ) {
$title = single_tag_title( '', false );
} elseif ( is_author() ) {
$title="<span>" . get_the_author() . '</span>' ;
}
return $title;
});

Sau khi chèn xong, bạn lưu file và vào web để xem kết quả. Điều này cũng dễ dàng để làm, phải không? Trang web của bạn đã từng sử dụng hoặc đang sử dụng thủ thuật này chưa? Hãy chia sẻ với Hocban.vn bằng cách bình luận bên dưới, xin cảm ơn!

CẬP NHẬT THÊM CÁCH 2:

Bạn dùng đoạn mã bên dưới và chèn vào file functions.php của theme đang dùng thay cho đoạn mã trên, nếu đã chèn đoạn mã trên vào rồi thì để đó và sử dụng cái này, nói chung chỉ dùng 1 trong 2 thôi. Đoạn mã này do anh Lê Văn Toàn chia sẻ.

//LOAI BO ARCHIVE WORDPRESS 02
add_filter('get_the_archive_title', 'devvn_get_the_archive_title', 99);
function devvn_get_the_archive_title($title) {
return preg_replace('/.+: /', '', $title);
}

Phương pháp 3: Sử dụng plugin Xóa nhãn lưu trữ nếu bạn không thích chèn mã!

Bài viết có vẻ liên quan

  • Xóa từ “danh mục” trong liên kết danh mục WordPress
  • Xóa theme WordPress bản quyền mà không cần sử dụng plugin

4/5 – (5 bình chọn)


Marketing online


Thông tin thêm

Loại bỏ chữ Category, Tags, Author trên WordPress

#Loại #bỏ #chữ #Category #Tags #Author #trên #WordPress
[rule_3_plain] #Loại #bỏ #chữ #Category #Tags #Author #trên #WordPress

Loại bỏ các chữ: Category, Tags, Author trên WordPress
Trong bài viết này mình chia sẻ đến đến bạn cách loại bỏ – xóa bỏ các chữ: Category, Tags, Author trong tiêu đề của Archive trên WordPress.
Trên WordPress, các chuyên mục (Category) , thẻ Tags, tác giả (Author) được gọi chung là Archive (mục lưu trữ theo nhóm nào đó). Khi bạn chọn xem một Archive trên web thì tiêu đề của nó thường bắt đầu với các từ như: Category: , Tags: và Author: Có mấy cái này giúp bạn nhận diện ra đang xem Category hay Tags, vì đôi khi bạn đặt chúng trùng tên với nhau. Ví dụ: Chuyên mục cũng đặt là “WordPress” mà Tag cũng đặt là “WordPress”.
Có thể nói đây là phần thừa của Archive mà bạn muốn xóa
Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà bạn không thích thấy tiêu đề của Archive chứa mấy từ như trên mà chỉ hiện mỗi tên của Archive thôi, thì cách dưới đây sẽ giải quyết vấn đề.
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Cách loại bỏ chữ Category, Tags, Author trên WordPress2 Bài viết có vẻ liên quan
Cách loại bỏ chữ Category, Tags, Author trên WordPress
Các bạn chèn các đoạn code sau vào trong file functions.php của theme đang xài (hoặc theme con – child theme). Nếu muốn tối ưu nữa thì dùng cách: thêm code vào theme function dùng plugin.
//LOAI BO ARCHIVE WORDPRESS

add_filter( ‘get_the_archive_title’, function ($title) {
if ( is_category() ) {
$title = single_cat_title( ”, false );
} elseif ( is_tag() ) {
$title = single_tag_title( ”, false );
} elseif ( is_author() ) {
$title=”<span>” . get_the_author() . ‘</span>’ ;
}
return $title;
});
Sau khi chèn xong bạn lưu file lại và ra ngoài web xem kết quả như nào. Cách này cũng dễ thực hiện đúng không ? Web của bạn đã từng hay có đang ứng dụng thủ thuật này chứ ? Hãy chia sẻ nó với Hocban.vn bằng bình luận bên dưới, cảm ơn bạn !
CẬP NHẬT THÊM CÁCH 2:
Bạn dùng đoạn code dưới đây và chèn vào file functions.php của theme đang dùng thay vì đoạn code trên, nếu đã chèn đoạn trên rồi thì bỏ đi xài cái này, nói chung xài 1 trong 2 thôi. Code này được chia sẻ thêm bởi bác Lê Văn Toản.
//LOAI BO ARCHIVE WORDPRESS 02
add_filter(‘get_the_archive_title’, ‘devvn_get_the_archive_title’, 99);
function devvn_get_the_archive_title($title) {
return preg_replace(‘/.+: /’, ”, $title);
}
Cách 3: Dùng plugin Remove Archive Label nếu bạn không thích chèn code nhé !
Bài viết có vẻ liên quan

Loại bỏ chữ “category” trong đường dẫn chuyên mục WordPress
Xóa bản quyền theme WordPress không dùng plugin

4/5 – (5 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘11246’});
});
});
#Loại #bỏ #chữ #Category #Tags #Author #trên #WordPress
[rule_2_plain] #Loại #bỏ #chữ #Category #Tags #Author #trên #WordPress
[rule_2_plain] #Loại #bỏ #chữ #Category #Tags #Author #trên #WordPress
[rule_3_plain]

#Loại #bỏ #chữ #Category #Tags #Author #trên #WordPress

Loại bỏ các chữ: Category, Tags, Author trên WordPress
Trong bài viết này mình chia sẻ đến đến bạn cách loại bỏ – xóa bỏ các chữ: Category, Tags, Author trong tiêu đề của Archive trên WordPress.
Trên WordPress, các chuyên mục (Category) , thẻ Tags, tác giả (Author) được gọi chung là Archive (mục lưu trữ theo nhóm nào đó). Khi bạn chọn xem một Archive trên web thì tiêu đề của nó thường bắt đầu với các từ như: Category: , Tags: và Author: Có mấy cái này giúp bạn nhận diện ra đang xem Category hay Tags, vì đôi khi bạn đặt chúng trùng tên với nhau. Ví dụ: Chuyên mục cũng đặt là “WordPress” mà Tag cũng đặt là “WordPress”.
Có thể nói đây là phần thừa của Archive mà bạn muốn xóa
Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà bạn không thích thấy tiêu đề của Archive chứa mấy từ như trên mà chỉ hiện mỗi tên của Archive thôi, thì cách dưới đây sẽ giải quyết vấn đề.
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Cách loại bỏ chữ Category, Tags, Author trên WordPress2 Bài viết có vẻ liên quan
Cách loại bỏ chữ Category, Tags, Author trên WordPress
Các bạn chèn các đoạn code sau vào trong file functions.php của theme đang xài (hoặc theme con – child theme). Nếu muốn tối ưu nữa thì dùng cách: thêm code vào theme function dùng plugin.
//LOAI BO ARCHIVE WORDPRESS

add_filter( ‘get_the_archive_title’, function ($title) {
if ( is_category() ) {
$title = single_cat_title( ”, false );
} elseif ( is_tag() ) {
$title = single_tag_title( ”, false );
} elseif ( is_author() ) {
$title=”<span>” . get_the_author() . ‘</span>’ ;
}
return $title;
});
Sau khi chèn xong bạn lưu file lại và ra ngoài web xem kết quả như nào. Cách này cũng dễ thực hiện đúng không ? Web của bạn đã từng hay có đang ứng dụng thủ thuật này chứ ? Hãy chia sẻ nó với Hocban.vn bằng bình luận bên dưới, cảm ơn bạn !
CẬP NHẬT THÊM CÁCH 2:
Bạn dùng đoạn code dưới đây và chèn vào file functions.php của theme đang dùng thay vì đoạn code trên, nếu đã chèn đoạn trên rồi thì bỏ đi xài cái này, nói chung xài 1 trong 2 thôi. Code này được chia sẻ thêm bởi bác Lê Văn Toản.
//LOAI BO ARCHIVE WORDPRESS 02
add_filter(‘get_the_archive_title’, ‘devvn_get_the_archive_title’, 99);
function devvn_get_the_archive_title($title) {
return preg_replace(‘/.+: /’, ”, $title);
}
Cách 3: Dùng plugin Remove Archive Label nếu bạn không thích chèn code nhé !
Bài viết có vẻ liên quan

Loại bỏ chữ “category” trong đường dẫn chuyên mục WordPress
Xóa bản quyền theme WordPress không dùng plugin

4/5 – (5 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘11246’});
});
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button