Digital Marketing

[mới 2019] Buộc tất cả các URL chuyển sang https bằng .htaccess

[mới 2019] Buộc tất cả các URL chuyển sang https bằng .htaccess

Buộc tất cả các URL chuyển đổi thành https trong tệp .htaccess

Trong bài viết này, Hocban.vn chia sẻ với các bạn cách buộc tất cả các URL chuyển sang https bằng đuôi .htaccess và tại sao bạn phải sử dụng cách này khi website của bạn đã cài đặt plugin chuyển hướng https trên WordPress.

Nội dung

Tại sao lại sử dụng cách này?

Có thể trang web / blog của bạn đang sử dụng plugin chuyển hướng https và đã bật tính năng “Buộc chuyển hướng HTTPS” nhưng nó vẫn không hoạt động.

Để kiểm tra, hãy xóa bộ nhớ cache của trang bạn sắp truy cập (nếu có) và mở trang đó ở chế độ khách của trình duyệt Chrome. Ví dụ về đường dẫn là: https://hocban.vn | Nếu nó không chỉ vào chính nó https://hocban.vn thì bạn cần làm như bài viết này.

Cách buộc tất cả các URL chuyển sang https với .htaccess

Để làm được điều này, bạn cần cẩn thận và làm từ từ (nếu chưa quen), vì có thể website của bạn sử dụng bộ nhớ đệm và plugin bảo mật, tập tin .htaccess sẽ có nhiều nội dung trong đó.

  • Đầu tiên, mở tệp .htaccess trong máy chủ và điều hướng đến một khu vực có nội dung tương tự như sau:
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
  • Bây giờ sao chép đoạn văn sau và dán nó lên trên nó và lưu nó:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]

Vậy là xong, nếu trước đây website của bạn chưa chuyển hẳn sang https thì bây giờ hãy thử xem kết quả như thế nào nhé.

Đây là một cách để làm điều đó không mới nhưng trường hợp ứng dụng là mới, các bạn nhớ nhé vì cách cấu hình (thêm mã vào file .htaccess này) trước đây mình đã làm nhiều rồi. Nếu có thắc mắc và góp ý, hãy để lại bình luận bên dưới, xin cảm ơn!

Bài có vẻ liên quan: v

  • Plugin để chuyển sang HTTPS trên WordPress
  • Chuyển hướng liên kết với htaccess 301

4,5 / 5 – (4 phiếu bầu)


Marketing online


Thông tin thêm

[mới 2019] Buộc tất cả các URL chuyển sang https bằng .htaccess

#mới #Buộc #tất #cả #các #URL #chuyển #sang #https #bằng #htaccess
[rule_3_plain] #mới #Buộc #tất #cả #các #URL #chuyển #sang #https #bằng #htaccess

Buộc tất cả các URL chuyển sang https trong file .htaccess
Trong bài Hocban.vn chia sẻ đến bạn cách buộc tất cả các URL chuyển sang https bằng .htaccess và lý do phải sử dụng cách này khi website bạn đã cài plugin chuyển hướng https trên WordPress.
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Lý do sử dụng cách này ?2 Cách buộc tất cả các URL chuyển sang https bằng .htaccess3 Bài viết có vẻ liên quan :v
Lý do sử dụng cách này ?
Có thể website / blog của bạn đang sử dụng plugin chuyển hướng https, và đã kích hoạt tính năng “Force HTTPS Redirection” nhưng nó vẫn không hoạt động.
Để kiểm tra, bạn xóa cache trang sắp truy cập (nếu có) và mở nó trong chế độ khách của trình duyệt Chrome. Ví dụ đường dẫn là: https://hocban.vn | Nếu nó không tự trỏ về https://hocban.vn thì cần làm cách như bài viết này.
Cách buộc tất cả các URL chuyển sang https bằng .htaccess
Để thực hiện việc này bạn cần thận trọng và làm từ từ (nếu không rành), vì có thể web bạn sử dụng các plugin cache, bảo mật thì file .htaccess sẽ rất nhiều nội dung trong đó.

Đầu tiên bạn mở file .htaccess trong host ra và tìm đến khu vực có nội dung tương tự như sau:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ – [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L] </IfModule>
# END WordPress

Bây giờ bạn copy đoạn sau đem dán vào phía trên của nó và lưu lại:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE] Xong rồi đấy, nếu lúc nãy web bạn chưa được chuyển hoàn toàn sang https thì giờ thử xem kết quả thế nào nhé.
Đây là một cách làm không mới nhưng trường hợp ứng dụng thì lại mới, bạn nhớ nhé vì cách cấu hình (thêm code vào file .htaccess) này trước giờ người ta làm cũng nhiều rồi. Nếu bạn có điều gì thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến thì để lại bình luận bên dưới nhé, cảm ơn bạn !
Bài viết có vẻ liên quan :v

Plugin chuyển sang HTTPS trên WordPress
Chuyển hướng link bằng Htaccess 301

4.5/5 – (4 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘9549’});
});
});
#mới #Buộc #tất #cả #các #URL #chuyển #sang #https #bằng #htaccess
[rule_2_plain] #mới #Buộc #tất #cả #các #URL #chuyển #sang #https #bằng #htaccess
[rule_2_plain] #mới #Buộc #tất #cả #các #URL #chuyển #sang #https #bằng #htaccess
[rule_3_plain]

#mới #Buộc #tất #cả #các #URL #chuyển #sang #https #bằng #htaccess

Buộc tất cả các URL chuyển sang https trong file .htaccess
Trong bài Hocban.vn chia sẻ đến bạn cách buộc tất cả các URL chuyển sang https bằng .htaccess và lý do phải sử dụng cách này khi website bạn đã cài plugin chuyển hướng https trên WordPress.
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Lý do sử dụng cách này ?2 Cách buộc tất cả các URL chuyển sang https bằng .htaccess3 Bài viết có vẻ liên quan :v
Lý do sử dụng cách này ?
Có thể website / blog của bạn đang sử dụng plugin chuyển hướng https, và đã kích hoạt tính năng “Force HTTPS Redirection” nhưng nó vẫn không hoạt động.
Để kiểm tra, bạn xóa cache trang sắp truy cập (nếu có) và mở nó trong chế độ khách của trình duyệt Chrome. Ví dụ đường dẫn là: https://hocban.vn | Nếu nó không tự trỏ về https://hocban.vn thì cần làm cách như bài viết này.
Cách buộc tất cả các URL chuyển sang https bằng .htaccess
Để thực hiện việc này bạn cần thận trọng và làm từ từ (nếu không rành), vì có thể web bạn sử dụng các plugin cache, bảo mật thì file .htaccess sẽ rất nhiều nội dung trong đó.

Đầu tiên bạn mở file .htaccess trong host ra và tìm đến khu vực có nội dung tương tự như sau:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ – [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L] </IfModule>
# END WordPress

Bây giờ bạn copy đoạn sau đem dán vào phía trên của nó và lưu lại:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE] Xong rồi đấy, nếu lúc nãy web bạn chưa được chuyển hoàn toàn sang https thì giờ thử xem kết quả thế nào nhé.
Đây là một cách làm không mới nhưng trường hợp ứng dụng thì lại mới, bạn nhớ nhé vì cách cấu hình (thêm code vào file .htaccess) này trước giờ người ta làm cũng nhiều rồi. Nếu bạn có điều gì thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến thì để lại bình luận bên dưới nhé, cảm ơn bạn !
Bài viết có vẻ liên quan :v

Plugin chuyển sang HTTPS trên WordPress
Chuyển hướng link bằng Htaccess 301

4.5/5 – (4 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘9549’});
});
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button