Digital Marketing

Ngăn cộng tác viên, tác giả thấy bài viết của người khác trong wp-admin

Khi blog WordPress của bạn có nhiều cộng tác viên và người viết, các cộng tác viên và biên tập viên khi vào phần Bài đăng trong /wp-admin/edit.php Bạn sẽ thấy tất cả các bài viết, bản nháp, v.v. của tất cả các thành viên khác viết trên blog của bạn.

Nếu cộng tác viên đăng ký trang của bạn không chỉ với mục đích viết bài, họ có thể dựa vào số lượng bình luận bạn viết, dựa vào bản nháp họ sẽ biết được bài nào, chủ đề nào đang hot, biết trước được bản nháp mà bạn sắp làm. viết (đối với tôi bản thảo là nơi rất quan trọng, nơi tôi lưu lại nhanh chóng những chủ đề, những ý tưởng sắp viết…). Họ có thể đánh cắp các chủ đề nóng của bạn, các ý tưởng bài viết nháp của bạn một cách dễ dàng nếu họ là những người đóng góp cho blog của bạn…

Ngăn cộng tác viên, tác giả thấy bài viết của người khác trong wp-admin

Những người đóng góp có thể xem tất cả các bài đăng và bản nháp sắp tới trong wp-admin

Bạn có thể khắc phục sự cố này chỉ với một đoạn mã đơn giản dưới đây. Theo đó, những người đóng góp và tác giả viết bài trên blog của bạn giờ sẽ chỉ nhìn thấy những bài mà họ đã viết. Tất cả các bài viết của các tác giả khác được ẩn trong Bài đăng trong /wp-admin/edit.php .

Bạn có thể chèn mã này:

//Khong cho tac gia xem bai viet cua nguoi khac trong wp-admin
function posts_for_current_author($query) {
	global $pagenow;
	if( 'edit.php' != $pagenow || !$query->is_admin )
		return $query;
	if( !current_user_can( 'edit_others_posts' ) ) {
		global $user_ID;
		$query->set('author', $user_ID );
	}
	return $query;
}
add_filter('pre_get_posts', 'posts_for_current_author');

Vào tệp functions.php trong giao diện bạn đang sử dụng. Kết quả sau khi thực hiện như hình bên dưới:

Không cho phép cộng tác viên và tác giả xem bài đăng của người khác trong wp-admin

Kết quả sau khi thêm đoạn mã trên vào functions.php. tập tin

Đây là vấn đề tôi gặp phải khi xây dựng blog của mình khi nhiều cộng tác viên đã viết bài và tìm cách khắc phục. Vì vậy, xin chia sẻ lại cho những bạn đang gặp phải vấn đề tương tự. Bạn có thể xem hướng dẫn ban đầu tại đây và nếu bạn đang sử dụng màn hình cảm ứng để vào HocBan.vn và cần tải hình nền cho điện thoại, đặc biệt là hình nền girl xinh để làm hình nền cho điện thoại hãy nhập Yeualo.com, trang blog chia sẻ thủ thuật điện thoại, tải hình nền điện thoại. Cảm ơn bạn !

Bài viết có vẻ liên quan

  • Quản lý người dùng, người dùng trên WordPress

4.3 / 5 – (7 phiếu bầu)


Marketing online


Thông tin thêm

Ngăn cộng tác viên, tác giả thấy bài viết của người khác trong wp-admin

#Ngăn #cộng #tác #viên #tác #giả #thấy #bài #viết #của #người #khác #trong #wpadmin
[rule_3_plain] #Ngăn #cộng #tác #viên #tác #giả #thấy #bài #viết #của #người #khác #trong #wpadmin

Khi blog WordPress của bạn có nhiều cộng tác viên, tác giả viết bài thì các cộng tác, viên biên tập viên khi vào mục Bài viết trong /wp-admin/edit.php sẽ thấy hết toàn bộ bài viết, bản nháp,… của tất cả các thành viên viết bài khác trên trên blog của bạn.
Nếu cộng tác viên đăng ký vào trang bạn không chỉ những mục đích viết bài thì họ có thể dựa trên số người bình luận của bạn viết, dựa vào các bản nháp họ sẽ biết được bài nào, chủ đề gì đang hot, biết trước được bản nháp bạn sắp viết (đối với mình bản nháp là nơi rất quan trọng, là nơi mình lưu nhanh lại các chủ đề, các ý tưởng sắp viết…). Họ có thể ăn cắp chủ đề hot của bạn, ý tưởng bài viết nháp của bạn một cách dễ dàng nếu làm cộng tác viên cho blog của bạn…
Cộng tác viên có thể nhìn thấy tất cả các bài viết, các bản nháp sắp viết trong wp-admin
Bạn có thể khắc phục vấn đền này chỉ bằng một đoạn code đơn giản dưới đây. Theo đó các thành viên cộng tác viên, tác giả viết bài trên blog của bạn bây giờ họ chỉ sẽ nhìn thấy những bài viết mà họ đã viết. Tất cả các bài viết của các tác giả khác đều được ẩn đi trong mục Bài viết trong /wp-admin/edit.php .
Bạn có thể chèn đoạn code này:
//Khong cho tac gia xem bai viet cua nguoi khac trong wp-admin
function posts_for_current_author($query) {
global $pagenow;
if( ‘edit.php’ != $pagenow || !$query->is_admin )
return $query;
if( !current_user_can( ‘edit_others_posts’ ) ) {
global $user_ID;
$query->set(‘author’, $user_ID );
}
return $query;
}
add_filter(‘pre_get_posts’, ‘posts_for_current_author’);

Vào trong file functions.php trong giao diện đang mà bạn sử dụng. Kết quả sau khi thực hiện nó như hình bên dưới:
Kết quả sau khi thêm đoạn code trên vào file functions.php
Đây là vấn đề mình gặp phải khi xây dựng blog của mình khi có nhiều cộng tác viên viết bài và đã tìm được cách khắc phục. Nên xin chia sẻ lại cho những bạn nào đang gặp vấn đề tương tự. Bạn có thể xem hướng dẫn gốc tại đây và nếu bạn đang sử dụng điện thoại cảm ứng để vào HocBan.vn và cần tải hình nền cho điện thoại, đặc biệt là hình nền girl xinh làm hình nền cho điện thoại của mình thì xin mời vào Yeualo.com, trang blog chia sẻ thủ thuật điện thoại, hình nền điện thoại của mình tải nhé nhé. Xin cám ơn ???? !
Bài viết có vẻ liên quan

Quản lý người dùng, User trên WordPress

4.3/5 – (7 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘9674’});
});
});
#Ngăn #cộng #tác #viên #tác #giả #thấy #bài #viết #của #người #khác #trong #wpadmin
[rule_2_plain] #Ngăn #cộng #tác #viên #tác #giả #thấy #bài #viết #của #người #khác #trong #wpadmin
[rule_2_plain] #Ngăn #cộng #tác #viên #tác #giả #thấy #bài #viết #của #người #khác #trong #wpadmin
[rule_3_plain]

#Ngăn #cộng #tác #viên #tác #giả #thấy #bài #viết #của #người #khác #trong #wpadmin

Khi blog WordPress của bạn có nhiều cộng tác viên, tác giả viết bài thì các cộng tác, viên biên tập viên khi vào mục Bài viết trong /wp-admin/edit.php sẽ thấy hết toàn bộ bài viết, bản nháp,… của tất cả các thành viên viết bài khác trên trên blog của bạn.
Nếu cộng tác viên đăng ký vào trang bạn không chỉ những mục đích viết bài thì họ có thể dựa trên số người bình luận của bạn viết, dựa vào các bản nháp họ sẽ biết được bài nào, chủ đề gì đang hot, biết trước được bản nháp bạn sắp viết (đối với mình bản nháp là nơi rất quan trọng, là nơi mình lưu nhanh lại các chủ đề, các ý tưởng sắp viết…). Họ có thể ăn cắp chủ đề hot của bạn, ý tưởng bài viết nháp của bạn một cách dễ dàng nếu làm cộng tác viên cho blog của bạn…
Cộng tác viên có thể nhìn thấy tất cả các bài viết, các bản nháp sắp viết trong wp-admin
Bạn có thể khắc phục vấn đền này chỉ bằng một đoạn code đơn giản dưới đây. Theo đó các thành viên cộng tác viên, tác giả viết bài trên blog của bạn bây giờ họ chỉ sẽ nhìn thấy những bài viết mà họ đã viết. Tất cả các bài viết của các tác giả khác đều được ẩn đi trong mục Bài viết trong /wp-admin/edit.php .
Bạn có thể chèn đoạn code này:
//Khong cho tac gia xem bai viet cua nguoi khac trong wp-admin
function posts_for_current_author($query) {
global $pagenow;
if( ‘edit.php’ != $pagenow || !$query->is_admin )
return $query;
if( !current_user_can( ‘edit_others_posts’ ) ) {
global $user_ID;
$query->set(‘author’, $user_ID );
}
return $query;
}
add_filter(‘pre_get_posts’, ‘posts_for_current_author’);

Vào trong file functions.php trong giao diện đang mà bạn sử dụng. Kết quả sau khi thực hiện nó như hình bên dưới:
Kết quả sau khi thêm đoạn code trên vào file functions.php
Đây là vấn đề mình gặp phải khi xây dựng blog của mình khi có nhiều cộng tác viên viết bài và đã tìm được cách khắc phục. Nên xin chia sẻ lại cho những bạn nào đang gặp vấn đề tương tự. Bạn có thể xem hướng dẫn gốc tại đây và nếu bạn đang sử dụng điện thoại cảm ứng để vào HocBan.vn và cần tải hình nền cho điện thoại, đặc biệt là hình nền girl xinh làm hình nền cho điện thoại của mình thì xin mời vào Yeualo.com, trang blog chia sẻ thủ thuật điện thoại, hình nền điện thoại của mình tải nhé nhé. Xin cám ơn ???? !
Bài viết có vẻ liên quan

Quản lý người dùng, User trên WordPress

4.3/5 – (7 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘9674’});
});
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button