Aji New Car

Seminar Daring Metodologi Studi KasusSeminar Daring Metodologi Studi Kasus
Pembicara
1. Assoc. Prof. Dr. Aida Idris – Department of Business Strategy and Policy, University of Malaya
2. Assoc. Prof. Dr.rer.pol Heru Fahlevi – Program Studi Akuntansi, Universitas Syah Kuala

Moderator
Hafiez Sofyani, M.Sc – Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Agustus 2021
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button