Tài chính

SHB được sửa đổi mức vốn điều lệ

Vốn điều lệ của SHB tại giấy phép thành lập và hoạt động được sửa đổi thành hơn 17.510 tỷ đồng. Trước đó, NHNN cũng đã có quyết định chấp thuận sửa đổi mức vốn điều lệ của Techcombank

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa quyết định sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB – Mã: SHB).

Theo đó, vốn điều lệ của SHB được sửa đổi thành hơn 17.510 tỷ đồng. SHB có trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 115/GP-NHNN ngày 30/11/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp SHB.

Trong năm 2021 SHB dự kiến tăng vốn điều lệ lên mức gần 21.300 tỷ đồng, tương đương tăng 21% so với vốn điều lệ hiện tại thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và 2020 với tổng tỷ lệ 20,5%.

Trước đó, NHNN cũng đã có quyết định chấp thuận sửa đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) từ 35.001 tỷ đồng lên 35.049 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button