The New BMW iX – World Premiere! – Suzuki cập nhật mới nhất

The New BMW iX - World Premiere!

Video này mình mình thu thập ra những loại siêu xe để làm video của cung cấp cho các bạn các thông tin bổ ích. Hy vọng sẽ truyền cảm hứng lại cho mọi người.

The New BMW iX – World Premiere!

This is the all-new iX – a fully electric SUV/SAV by BMW. I love how they’re bringing more crystal features in to series production cars. This car really represents BMW’s launch in to fully electric cars. By 2023, they’ll have over 13 fully electric cars on the market! Special thanks to @BMW @BMWi for having me in Munich for this world reveal and thanks to Pieter Nota for joining me!

More about the all-new BMW iX:

#NEXTGen #ChangeYourMindset #THEiX #iX #BMWi #BornElectric
#BMWPartner

#BMW #World #Premiere

Từ khóa tìm kiếm: electric suv,new bmw,bmw x range,electric bmw

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *