Digital Marketing

Thêm hiệu ứng chim bay 3D vào WordPress

Thêm hiệu ứng chim bay 3D vào WordPress

Chim 3D được tạo từ HTML và CSS

Trong bài viết này, Hocban.vn chia sẻ với các bạn cách thêm hiệu ứng chim bay 3D cho WordPress. Nó khá đơn giản, đây là chi tiết.

Nhưng như tôi đã nói trước đây, cái này chỉ cho vui thôi, thỉnh thoảng chúng tôi có hứng thêm cái này cái kia để trang web sinh động hơn, chúng tôi xóa nó đi khi cảm thấy không thích.

Nếu bạn thêm tiếng hót của chim vào web thì sẽ khá đồng bộ, chim có thể vừa bay vừa hót.

Bạn copy đoạn mã HTML bên dưới và dán vào vị trí mong muốn, ở đây mình dán vào phần dưới của tiêu đề, cụ thể là dưới menu chính như hình trên.

<div >
 <div >
  <div ></div>
  <div ></div>
  <div ></div> 
  <div ></div> 
 </div>
 <div ></div>
</div>

Đối với những bạn chưa biết, hãy thêm nó vào cuối tệp header.php như trong hình sau:

Chèn mã HTML của con chim 3D vào tệp header.php

Chèn mã HTML của con chim 3D vào header.php. tập tin

Tiếp theo, để các hiệu ứng được triển khai, bạn tiếp tục chèn đoạn mã sau vào phần Addtion CSS của theme.

@-webkit-keyframes flap-r {
 0%,10%  { 	border-top-width: 60px; }
 40%,60% { 	border-top-width: 10px; }
 100%   { 	border-top-width: 60px; }
}

@-webkit-keyframes flap-l {
 0%    { 	border-bottom-width: 0px; }
 40%,60% { 	border-bottom-width: 40px; }
 100%   { 	border-bottom-width: 0px; }
}

@-webkit-keyframes fly {
 0%  { 	left: 0%; top:100px;-webkit-transform:scale3d(0.5,0.5,1) }
 100% { 	left: 65%; top:300px; -webkit-transform:scale3d(1,1,1) }
}

@-webkit-keyframes bob {
 0%  { 	top: 25px; }
 50%  { 	top: 0px; }
 100% { 	top: 25px; }
}

#pictureframe {
 position:relative;
 width:100px;
 margin-top:0px;
 -webkit-animation: fly 3.0s infinite linear;
}

#shadow {
 position:absolute;
 width: 0px; height: 0px; 
 top: 140px; left: 00px;
 border-width: 10px;
 border-left-width:50px;
 border-top-width:0px;
 border-right-width: 40px;
 border-color: transparent;
 border-bottom-color: rgba(210,210,210,0.6);
 border-style:solid;
 -webkit-filter: blur(5px);
}

#shadow:after {
 content: " ";
 position:absolute;
 width: 00px; height: 0px; 
 top: 10px; left: -50px;
 border-width: 10px;
 border-left-width:50px;
 border-bottom-width:0px;
 border-right-width: 40px;
 border-color: transparent;
 border-top-color: rgba(210,210,210,0.6);
 border-style:solid;
}

#bird div {
 position:absolute;
}

#bird { 
 position:absolute;
 -webkit-animation: bob 0.7s infinite cubic-bezier(0.7, 0.7, 0.1, 0.4);
 }


#body1,#body2,#wing-l,#wing-r {
 	width: 0px; height: 0px;
  border-color: transparent;
  border-style: solid;
}
#body1 {
	border-width: 15px; 
 border-left-width:25px;
 border-top-width:15px;
 border-right-width: 55px;
 border-top-color: #333;
}

#body2 { 
 left: 50px; bottom: 0px;
	border-width: 10px; 
 border-left-width:5px;
 border-top-width:0px;
 border-right-width: 15px;
 border-bottom-color: #777;
}

#wing-l {
 left: 22px; bottom: 0px; 
	border-width: 60px; 
 border-left-width:20px;
 border-top-width:0px;
 border-right-width: 6px;
 border-bottom-color: #444;
 -webkit-animation: flap-l 0.7s infinite; 
}

#wing-r {
 left: 22px; top:0px;
	border-width: 60px; 
 border-left-width:20px;
 border-bottom-width:0px;
 border-right-width: 10px;
 border-top-color: #777;
 -webkit-animation: flap-r 0.7s infinite; 
}

Hình ảnh cho những bạn không biết chèn vào đâu thì cứ chèn vào đầu phần CSS Addtion này, xóa đi khi không dùng nữa.

Thêm mã CSS vào phần Addtion CSS của chủ đề

Dán mã CSS vào phần CSS bổ sung của chủ đề

Vậy là xong, bây giờ bạn đã có một chú chim 3D bay lượn trên bầu trời của website. Cái này chỉ cho vui thôi, trang nào nhẹ thì chơi, nặng quá thì đừng add.

Bài viết này nằm trong bộ sưu tập các mẫu ảnh động cho WordPress, nếu được bạn share link ở phần comment nhé! Cảm ơn mọi người

Bài viết liên quan

 • Thêm nhạc nền tự động phát vào trang web WordPress của bạn rất đơn giản
 • Nhúng trò chơi HTML5 vào WordPress

4,5 / 5 – (2 phiếu bầu)


Marketing online


Thông tin thêm

Thêm hiệu ứng chim bay 3D vào WordPress

#Thêm #hiệu #ứng #chim #bay #vào #WordPress
[rule_3_plain] #Thêm #hiệu #ứng #chim #bay #vào #WordPress

Chim 3D được tạo từ HTML và CSS
Trong bài này Hocban.vn chia sẻ các bạn cách thêm thêm hiệu ứng chim bay 3D vào WordPress. Cũng khá đơn giản thôi, sau đây là nội dung chi tiết.
Mà mình nói trước là cái này thêm cho vui thôi, lâu lâu nổi hứng thêm cái này cái kia vào cho sinh động website, hết hứng ta xóa đi.
Nếu các bạn nhúng thêm tiếng chim hót vào web nữa thì sẽ khá là đồng bộ luôn, chim vừa bay được, lại còn hót được nữa chứ.
Các bạn copy đoạn code HTML dưới đây dán vào vị trí mong muốn, ở đây mình dán vào phần dưới header, cụ thể là dưới menu chính như hình minh họa ở trên.
<div >
<div >
<div ></div>
<div ></div>
<div ></div>
<div ></div>
</div>
<div ></div>
</div>
Bạn nào chưa biết thì thêm vào dưới cùng cùng trong file header.php như ảnh minh họa sau:
Chèn code HTML của chim 3D vào file header.php
Tiếp theo để các hiệu ứng được thực thi thì các bạn tiếp tục chèn đoạn code sau vào phần Addtion CSS của theme.
@-webkit-keyframes flap-r {
0%,10% { border-top-width: 60px; }
40%,60% { border-top-width: 10px; }
100% { border-top-width: 60px; }
}

@-webkit-keyframes flap-l {
0% { border-bottom-width: 0px; }
40%,60% { border-bottom-width: 40px; }
100% { border-bottom-width: 0px; }
}

@-webkit-keyframes fly {
0% { left: 0%; top:100px;-webkit-transform:scale3d(0.5,0.5,1) }
100% { left: 65%; top:300px; -webkit-transform:scale3d(1,1,1) }
}

@-webkit-keyframes bob {
0% { top: 25px; }
50% { top: 0px; }
100% { top: 25px; }
}

#pictureframe {
position:relative;
width:100px;
margin-top:0px;
-webkit-animation: fly 3.0s infinite linear;
}

#shadow {
position:absolute;
width: 0px; height: 0px;
top: 140px; left: 00px;
border-width: 10px;
border-left-width:50px;
border-top-width:0px;
border-right-width: 40px;
border-color: transparent;
border-bottom-color: rgba(210,210,210,0.6);
border-style:solid;
-webkit-filter: blur(5px);
}

#shadow:after {
content: ” “;
position:absolute;
width: 00px; height: 0px;
top: 10px; left: -50px;
border-width: 10px;
border-left-width:50px;
border-bottom-width:0px;
border-right-width: 40px;
border-color: transparent;
border-top-color: rgba(210,210,210,0.6);
border-style:solid;
}

#bird div {
position:absolute;
}

#bird {
position:absolute;
-webkit-animation: bob 0.7s infinite cubic-bezier(0.7, 0.7, 0.1, 0.4);
}

#body1,#body2,#wing-l,#wing-r {
width: 0px; height: 0px;
border-color: transparent;
border-style: solid;
}
#body1 {
border-width: 15px;
border-left-width:25px;
border-top-width:15px;
border-right-width: 55px;
border-top-color: #333;
}

#body2 {
left: 50px; bottom: 0px;
border-width: 10px;
border-left-width:5px;
border-top-width:0px;
border-right-width: 15px;
border-bottom-color: #777;
}

#wing-l {
left: 22px; bottom: 0px;
border-width: 60px;
border-left-width:20px;
border-top-width:0px;
border-right-width: 6px;
border-bottom-color: #444;
-webkit-animation: flap-l 0.7s infinite;
}

#wing-r {
left: 22px; top:0px;
border-width: 60px;
border-left-width:20px;
border-bottom-width:0px;
border-right-width: 10px;
border-top-color: #777;
-webkit-animation: flap-r 0.7s infinite;
}
Hình ảnh cho bạn nào chưa biết chỗ chèn nhé, cứ chèn trên cùng của phần Addtion CSS này là được, bữa sau không xài nữa thì xóa đi thôi.
Dán code CSS vào phần Addtion CSS của theme
Vậy là xong rồi đấy, bây giờ bạn đã có một con chim 3D bay lượn trên bầu zời của quếch site rầu. Cái này thêm cho vui thôi nhé, site nào nhẹ thì chơi, còn nặng quá thì đừng thêm vào chi.
Bài viết này nằm trong bộ sưu tập các mẫu hiệu ứng động dành cho WordPress, nếu anh em nào có thể chia sẻ link ở phần bình luận nhé ! Cảm ơn anh em ????
Bài viết liên quan

Thêm nhạc nền tự chạy cho website WordPress cực đơn giản
Nhúng game HTML5 vào WordPress

4.5/5 – (2 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘6387’});
});
});
#Thêm #hiệu #ứng #chim #bay #vào #WordPress
[rule_2_plain] #Thêm #hiệu #ứng #chim #bay #vào #WordPress
[rule_2_plain] #Thêm #hiệu #ứng #chim #bay #vào #WordPress
[rule_3_plain]

#Thêm #hiệu #ứng #chim #bay #vào #WordPress

Chim 3D được tạo từ HTML và CSS
Trong bài này Hocban.vn chia sẻ các bạn cách thêm thêm hiệu ứng chim bay 3D vào WordPress. Cũng khá đơn giản thôi, sau đây là nội dung chi tiết.
Mà mình nói trước là cái này thêm cho vui thôi, lâu lâu nổi hứng thêm cái này cái kia vào cho sinh động website, hết hứng ta xóa đi.
Nếu các bạn nhúng thêm tiếng chim hót vào web nữa thì sẽ khá là đồng bộ luôn, chim vừa bay được, lại còn hót được nữa chứ.
Các bạn copy đoạn code HTML dưới đây dán vào vị trí mong muốn, ở đây mình dán vào phần dưới header, cụ thể là dưới menu chính như hình minh họa ở trên.
<div >
<div >
<div ></div>
<div ></div>
<div ></div>
<div ></div>
</div>
<div ></div>
</div>
Bạn nào chưa biết thì thêm vào dưới cùng cùng trong file header.php như ảnh minh họa sau:
Chèn code HTML của chim 3D vào file header.php
Tiếp theo để các hiệu ứng được thực thi thì các bạn tiếp tục chèn đoạn code sau vào phần Addtion CSS của theme.
@-webkit-keyframes flap-r {
0%,10% { border-top-width: 60px; }
40%,60% { border-top-width: 10px; }
100% { border-top-width: 60px; }
}

@-webkit-keyframes flap-l {
0% { border-bottom-width: 0px; }
40%,60% { border-bottom-width: 40px; }
100% { border-bottom-width: 0px; }
}

@-webkit-keyframes fly {
0% { left: 0%; top:100px;-webkit-transform:scale3d(0.5,0.5,1) }
100% { left: 65%; top:300px; -webkit-transform:scale3d(1,1,1) }
}

@-webkit-keyframes bob {
0% { top: 25px; }
50% { top: 0px; }
100% { top: 25px; }
}

#pictureframe {
position:relative;
width:100px;
margin-top:0px;
-webkit-animation: fly 3.0s infinite linear;
}

#shadow {
position:absolute;
width: 0px; height: 0px;
top: 140px; left: 00px;
border-width: 10px;
border-left-width:50px;
border-top-width:0px;
border-right-width: 40px;
border-color: transparent;
border-bottom-color: rgba(210,210,210,0.6);
border-style:solid;
-webkit-filter: blur(5px);
}

#shadow:after {
content: ” “;
position:absolute;
width: 00px; height: 0px;
top: 10px; left: -50px;
border-width: 10px;
border-left-width:50px;
border-bottom-width:0px;
border-right-width: 40px;
border-color: transparent;
border-top-color: rgba(210,210,210,0.6);
border-style:solid;
}

#bird div {
position:absolute;
}

#bird {
position:absolute;
-webkit-animation: bob 0.7s infinite cubic-bezier(0.7, 0.7, 0.1, 0.4);
}

#body1,#body2,#wing-l,#wing-r {
width: 0px; height: 0px;
border-color: transparent;
border-style: solid;
}
#body1 {
border-width: 15px;
border-left-width:25px;
border-top-width:15px;
border-right-width: 55px;
border-top-color: #333;
}

#body2 {
left: 50px; bottom: 0px;
border-width: 10px;
border-left-width:5px;
border-top-width:0px;
border-right-width: 15px;
border-bottom-color: #777;
}

#wing-l {
left: 22px; bottom: 0px;
border-width: 60px;
border-left-width:20px;
border-top-width:0px;
border-right-width: 6px;
border-bottom-color: #444;
-webkit-animation: flap-l 0.7s infinite;
}

#wing-r {
left: 22px; top:0px;
border-width: 60px;
border-left-width:20px;
border-bottom-width:0px;
border-right-width: 10px;
border-top-color: #777;
-webkit-animation: flap-r 0.7s infinite;
}
Hình ảnh cho bạn nào chưa biết chỗ chèn nhé, cứ chèn trên cùng của phần Addtion CSS này là được, bữa sau không xài nữa thì xóa đi thôi.
Dán code CSS vào phần Addtion CSS của theme
Vậy là xong rồi đấy, bây giờ bạn đã có một con chim 3D bay lượn trên bầu zời của quếch site rầu. Cái này thêm cho vui thôi nhé, site nào nhẹ thì chơi, còn nặng quá thì đừng thêm vào chi.
Bài viết này nằm trong bộ sưu tập các mẫu hiệu ứng động dành cho WordPress, nếu anh em nào có thể chia sẻ link ở phần bình luận nhé ! Cảm ơn anh em ????
Bài viết liên quan

Thêm nhạc nền tự chạy cho website WordPress cực đơn giản
Nhúng game HTML5 vào WordPress

4.5/5 – (2 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘6387’});
});
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button